Mobilní terminály

Mobilní terminál je zařízení pro mobilní sběr a zpracování dat. Jde o přenosné zařízení s integrovaným snímačem čárového kódu a pamětí. Jeho napájení je obvykle zajištěno z dobíjitelných akumulátorů, funkci řídí aplikační software. Na rozdíl od snímače čárových kódů mobilní terminál čárový kód nejenom přečte, ale umí ho i zpracovat a z klávesnice vkládat další informace. Terminály mohou s hostitelským systémem komunikovat buď dávkově – kdy se informace z paměti terminálu převádí po kabelu do hostitele ke zpracování - nebo bezdrátově, kdy terminál může sdílet informace s hostitelským systémem v reálném čase a načtené informace do hostitele ihned odesílat. Kromě přenosných terminálů existují i upevnitelné terminály vhodné např. pro montáž na manipulační a vysokozdvižné vozíky.