Automatické snímací systémy

Automatizace snímání čárových kódů pomocí pevně montovaných snímačů

V průběhu výroby a především na konci výrobního řetězce, při balení a expedici, bývají výrobky či jejich obaly značeny etiketami.

 

 

 

 

 

Na těchto etiketách bývá zpravidla kromě čitelného označení provedeno i označení čárovým kódem.

Výhody řešení

Informace vložená do čárového kódu přináší do logistiky výroby, skladování a transportu dvě zásadní pozitiva:

  • zvýšení rychlosti zpracování díky okamžitému přečtení kódu příslušným snímačem
  • zásadní omezení chyb, které běžně vznikají při ručním zadání dat

Typické aplikace průmyslových, pevně montovaných snímačů čárového kódu

  • mezi jednotlivými výrobními operacemi – u výrobních a balicích linek, kde jsou použity různé dopravníky
  • v průběhu testů výrobků
  • při průchodu palety z prostoru výroby do skladu

Na následujících několika obrázcích je možné vidět tato typická použití

Pokud jsou zásilky určené k expedici automaticky tříděny, je nutné je naprosto přesně identifikovat a zatřídit správným způsobem.

Řídicí systém třídicí linky má zpravidla k dispozici databázi zásilek, které jsou označeny unikátními kódy, nebo se třídí třeba jen podle poštovního směrovacího čísla. Tuto informaci musí dodat opět nějaký snímač na začátku takové linky. Na fotografii v úvodu stránky jsou tři snímače vyhledávají a čtou čárové kódy ze třech stran.

Systém je nastaven tak, aby přečetl všechny čitelné kódy na projíždějících krabicích. Řídicí systém třídicí linky pak tyto informace vyhodnotí, případně provede kontrolu sériových čísel a jejich příslušnost k zásilce.

Informujte se na možnosti automatizace snímání čárových kódů pomocí pevně montovaných snímačů, kontaktujte nás pomocí formuláře vlevo.