Automatická identifikace

Pro plynulý a efektivní tok zboží či výrobků jednotlivými procesy je automatická identifikace neodmyslitelnou součástí. Pro zpracování dat je zásadní bezchybný sběr relevantních údajů z řízeného technologického celku. Vhodné řešení je vždy závislé na místních podmínkách daného procesu a požadavcích zákazníka. 

Výhody automatické identifikace:

  • Jednoznačná identifikace
  • Eliminace chyb lidského faktoru
  • Zvýšení produktivity práce
  • Automatická evidence
  • Rychlost zpracování

Způsoby automatického čtení

Nejčastějším způsobem označování výrobků nebo zboží je čárovým kódem. Pro automatické čtení těchto kódů se používají kamerové systémy nebo stacionární snímače (čtečky). Vhodný typ se volí podle řady parametrů jako je rychlost pohybu snímaného objektu, snímací vzdálenost nebo velikost a orientace čárového kódu.

Lze také využít značení a čtení pomocí RFID technologie, které i přes velké výhody má určitá omezení snižující možnost nasazení tohoto systému ve větší míře.

Automatickou identifikaci lze uplatnit jak v jednotlivých fázích zpracování, tak jí úspěšně využít jen na výstupu či vstupu monitorovaných procesů. Pro značení produktu se využívá aplikace etiket.