Poptávka servisu

Zákazník
Fakturační adresa

Typ opravy: PO - pozáruční, Z - záruční, SS - servisní smlouva

Vyzvednutí
Programovatelná zařízení vracíme po opravě ve výchozím nastavení a bez zákaznických aplikací. Požadujete-li konfiguraci nebo nahrání softwaru, vyznačte to zde. Při předávání do opravy specifikujte požadavky na nastavení.

Není-li dohodnuto jinak, předávající souhlasí s provedením opravy v ceně do 3000 Kč bez DPH za zařízení a tento formulář slouží současně jako závazná objednávka. Ukáže-li se v průběhu opravy, že náklady přesahují uvedenou částku, budete dodatečně informováni a požádání o souhlas s provedením opravy. Opravu lze uznat jako záruční pouze při splnění záručních podmínek.

Fill in the blank.