Implementace software

Zejména u větších systémů, které zásadním způsobem ovlivňují činnost organizace zákazníka (warehouse management, sledování výroby apod.), nabývá velkého významu tzv. implementační fáze projektu. V této fázi je SW část systému přizpůsobována a konfigurována tak, aby bylo zajištěno její bezchybné fungování v prostředí zákazníka a aby byly splněny všechny požadavky zákazníka zmapované ve fázi provádění analýzy.

KODYS proto nabízí a poskytuje implementační služby, které tyto požadavky dokážou plně pokrýt. V rámci poskytovaných implementačních služeb tak zákazník získá: 

  • instalaci a konfiguraci dodaného SW v souladu s požadavky zákazníka
  • dodávku uživatelské dokumentace pro různé skupiny uživatelů
  • zaškolení obsluhy zaměřené na různé skupiny uživatelů
  • podporu při testování
  • podporu při zahájení ostrého provozu formou přítomnosti technických pracovníků v místě instalaci