Analýza

První krok – provedení analýzy

Provedení analýzy potřeb zákazníka, který řeší nějaký problém a obrátí se na naší společnost, představuje první a nejpodstatnější krok v každém projektu, ať už většího či menšího rozsahu. Kvalitně provedená analýza zjišťuje a mapuje zákazníkovy potřeby a tím umožní stanovení nejvhodnější technologie a řešení, které tyto potřeby kvalitně a v krátkém čase pokryje.

Protože naše společnost je zaměřena především na dodávku komplexních systémů automatické identifikace, analytické činnosti věnujeme velkou pozornost v projektech každého rozsahu.

Zákazník pak dostává k dispozici výsledky analýzy ve formě dokumentace vedené v rámci projektového managementu.

U projektů menšího rozsahu jsou tyto výsledky zpracovány formou zápisů z jednání, u projektů středního a většího rozsahu pak zákazník obdrží výsledky analýzy ve formě dokumentu „Postup implementace“, který již zahrnuje nejenom vlastní výsledky analýzy, ale i harmonogram projektu s určením milníků, plánu komunikace a nákladů.

Prováděnou analytickou činnost lze rozdělit následovně

Předimplementační analýza

Představuje základní zmapování potřeb zákazníka a navržení vhodného řešení, zařízení a technologie pro uspokojení těchto potřeb. Je prováděna vždy ve fázi plánování projektu, tedy ještě před jeho smluvním zajištěním.

Implementační analýza

Představuje podrobné zmapování potřeb a řešených procesů na straně zákazníka, navíc je doplněna o podrobný harmonogram projektu a plán komunikace. Provádí se vždy až po smluvním zajištění projektu jako celku nebo jako samostatně objednaná služba.