Konzultace

Zaměřujeme se na komplexní služby, které zahrnují konzultace, analýzy a návrhy řešení, společně s vývojem aplikací a následným napojením na informační systém zákazníka. Konzultační činnost velmi úzce souvisí s činností analytickou a vzhledem k zaměření naší společnosti na ni klademe velký důraz.

Pro každé nabízené řešení, ať už jde o systém řízeného skladu, sledování výroby, evidenci majetku atd., máme k dispozici konzultanty, kteří disponují nejenom podrobnými znalostmi nabízeného řešení, ale hlavně mají mnohaletou praktickou zkušenost s řešenou problematikou. Dokáží tak zákazníkovi doporučit a odprezentovat vhodné řešení a technologie, ale hlavně zhodnotit situaci a potřeby zákazníka z praktického hlediska a navrhnout vhodný postup implementace vybraného řešení v konkrétních podmínkách zákazníka. Konzultanti jsou zákazníkovi k dispozici jak v úvodní fázi projektu, kdy dochází k výběru vhodného řešení a rozhodnutí o dalším postupu, tak po celou dobu implementace řešení a samozřejmě i po jejím ukončení a zahájení rutinního provozu implementovaného řešení.

Naše společnost je zakládajícím členem sdružení GS1 ČR (dříve EAN ČR) a naši konzultanti se pravidelně zúčastňují školení a seminářů pořádaných touto organizací. V rámci konzultací proto zákazník může získat také rady a doporučení ohledně využití čárových kódů v systému EAN/UCC (hlavně značení logistických jednotek), RFID, EDI komunikace či datové synchronizace.

V případě zájmu o konzultaci či analýzu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře nebo na čísle +420 233 097 911.