Návrhy řešení

Co Vám nabízíme navíc oproti konkurenci?

Jsou to právě služby a vývoj

Naším cílem je poskytnout zákazníkovi hlavně komplexní službu. Podle našeho přesvědčení by bylo neprofesionální prodat zákazníkovi pouze hardware bez nabídky konfigurace, vývoje aplikací, implementace a bez propracovaného systému podpory a servisu.

Softwarové oddělení KODYS

Na rozdíl od konkurenčních firem disponuje KODYS velkým softwarovým oddělením. Naši programátoři mají až 15tileté zkušenosti s vývojem a implementacemi aplikací pro oblast automatické identifikace a procházejí pravidelnými školeními a certifikacemi. Na provoz takového odborného zázemí vynakládáme značné prostředky, ale věříme, že dělat věci pořádně se vyplatí.

K.xxx - hotová SW řešení KODYSu

KODYS nabízí ucelenou řadu vlastních řešení s označním K.xxx, které představují hotové softwarové produkty pro celou řadu oborů.

Vývoj zákaznického řešení

V určitých případech jsou ale požadavky zákazníka natolik specifické, že vyžadují návrh jedinečného zákaznického řešení pro danou problematiku. K zákazníkovi je přistupujeme individuálně a právě tento přístup považujeme za jednu z konkurenčních výhod naší společnosti a dlouhodobě ho uplatňujeme vůči všem zákazníkům.

Důraz na analýzu

Při vývoji zákaznických řešení stojíme před úkolem nejenom správně analyzovat potřeby zákazníka, ale rovněž připravit a navrhnout vhodné zákaznické řešení, pokud standardní řešení není možné aplikovat. K návrhu zákaznického řešení je přistupováno vždy komplexně, tzn. i když těžištěm bývá návrh a vývoj zákaznického software, jeho nedílnou součástí je samozřejmě analýza, ale také třeba návrh a proměření bezdrátové sítě, je-li v řešení využívána.

Využití hotových řešení - finanční i časová úspora

Při návrhu zákaznického řešení se snažíme maximálně vycházet z řešení již hotových, takže velmi často je výsledkem návrhu menší či větší modifikace hotového řešení. Typickým příkladem je vytvoření specifického datového rozhraní, aby bylo možné komunikovat se systémy třetích stran, které zákazník využívá. Tento přístup samozřejmě šetří prostředky zákazníka a zkracuje dobu implementace.