Aplikace pro mobilní terminály

Ať už se jedná o ruční, upevnitelné nebo hlasové terminály, představují důležitou část našeho nabízeného portfolia. Jejich využití je velmi široké, počínaje logistikou a dopravou, přes zdravotnictví až po aplikace pro práci v terénu. Aby tato zařízení měla pro zákazníka svůj finální smysl, musí být vybavena vhodným aplikačním softwarem zajišťujícím jejich potřebnou funkčnost.

Hotový SW či zakázkový SW?

I když Kodys nabízí ucelenou řadu hotových SW produktů, které obsahují i aplikace pro mobilní terminály, v některých případech je nutno požadavky zákazníků řešit individuálně a přistoupit k vývoji software pro mobilní terminály na zakázku.

Tým programátorů KODYSu

Kodys disponuje týmem zkušených programátorů, z nichž většina se pohybuje v oblasti vývoje aplikací pro automatickou identifikaci více než 10 let. Tento tým je proto schopen zajistit vývoj a dodávku zakázkových aplikací různých zaměření. Jedná se zejména o specifické aplikace pro sklady využívající Wi-Fi komunikace, aplikace pro pracovníky v terénu využívající komunikačních služeb poskytovaných mobilními operátory a aplikace pro specifické vertikály (zdravotnictví, energetika, logistika atd.).

Na co klademe důraz při vývoji

Při vývoji aplikací je kladen velký důraz na snadnost jejich ovládání s přihlédnutím ke specifiku mobilního terminálu - dotykový displej, různá uspořádání klávesnice atd. Při tvorbě uživatelského rozhraní aplikací pro mobilní terminály využíváme proto sadu speciálních vizuálních komponent, které odpovídají těmto nárokům a umožňují bezproblémové ovládání tohoto druhu aplikací.

Související odkazy

V případě Vaší poptávky po vývoji zakázkových mobilních aplikací nás kontaktujte pomocí formuláře.