Aplikace pro PC

I zde platí, že ne vždy lze požadavek zákazníka uspokojit standardním řešením.

Pro tuto situaci nabízíme možnost vývoje zakázkových aplikací pro PC, typicky takových, které jakkoli souvisí s dodávanými technologiemi automatické identifikace. Aplikace pro PC jsou často velmi důležitou součástí dodávaných řešení a systémů.

Jedná se zejména o vývoj:

  • komunikačních modulů pro datovou komunikaci s mobilními terminály a počítači
  • aplikací centrálně spravujících data pořizovaná mobilními pracovišti v terénu či stacionárními pracovišti
  • speciálních aplikací pro generování a tisk etiket používaných v logistice

Nedílnou součástí projektů tohoto typu je i provedení vstupní nebo detailní analýzy, zpracování výsledků a tím i stanovení přesných požadavků, které by měla vyvíjená aplikace splňovat.

Zakázkově vyvíjené PC aplikace jsou určeny zejména pro oblast logistiky, skladování a dopravy, ale i pro zdravotnictví anebo průmysl a výrobu.

Související odkazy

V případě Vaší poptávky po vývoji zakázkových PC aplikací nás kontaktujte pomocí formuláře.