K.shipping - řízení expedice a nakládky

rizeni nakladky a expedice

Máte propracovaný chod skladu, ale vázne proces expedice? Nemáte jistotu, že jste naložili veškeré zboží? Jste penalizováni za chybně dodané zboží?


Co je to systém K.shipping a pro koho je určen?

K.shipping je samostatný modul doplňující a rozšiřující fukcionalitu WMS (např. HighJump Warehouse Edge) o plánování a kontrolu expedice zboží. Jeho funkcionalita  začíná tam, kde správný systém řízení skladu končí, tedy u vychystaného zboží. Dispečerovi expedice umožňuje v předstihu plánovat dopravu pro prodejní objednávky například na celý další den.

K.shipping je přitom schopen vycházet z teoretické hmotnosti a objemu objednávek, které v daný okamžik ještě nemusí být vychystány. Plánování probíhá formou přiřazování objednávek na závozy. Ke každému závozu se váže jedna, nebo více objednávek a konkrétní vozidlo daných parametrů. Dispečer tak dokáže například velmi rychle posoudit, zda má k přepravě zboží na druhý den k dispozici dostatečný počet správných vozidel a jak budou tato vozidla vytížena.

Mezitím může ve skladu nerušeně probíhat vychystání zboží a jeho předání ke kontrole. Pracovníci expedice přebírají vychystaný paket jednoduchým způsobem a to pomocí mobilního terminálu, kde paket zaeviduje na některou z expedičních ploch. Vždy je tak jasné, kde je daný paket uložen a jaké objednávce a závozu paket náleží.

Pakety lze samozřejmě pomocí systému K.shipping dále přesunovat a slučovat do přepravních kontejnerů nebo palet, což výrazně usnadňuje jakoukoliv další manipulaci. Každá taková paleta je systémem označena SSCC kódem a nakládka všech obsažených paketů pak probíhá jediným načtením tohoto kódu.

Před samotnou nakládkou se na závoz doplní informace, na které skladové rampě má být závoz naložen a například informace o konkrétním řidiči, který by měl na rampu dorazit. V ten okamžik je závoz takzvaně finalizován, tedy uvolněn k nakládce. Pracovníkům expedice se tedy zpřístupní na mobilních terminálech a na tiskárně v expediční zóně se vytiskne etiketa závozu.

Ta slouží jak pro označení samotného závozu, tak i jako velmi praktické přidělení práce expedičnímu pracovníkovi ve skladu. Každý tak ví, kdy může zahájit nakládku, kde ji má provést a kolik finalizovaných závozů zbývá naložit.

Pomocí mobilního terminálu je pak kontrolována nakládka závozu a uživatel vždy snímá kód závozu a dále pak kód paketu nebo palety, rampy a vozidla. Vznik neúmyslné chyby při nakládce zboží je tak prakticky vyloučen. Dispečer může v reálném čase sledovat postup nakládky a nasbíraná data navíc slouží k zajištění reportingu a zpětné dosledovatelnosti.

Výhody systému expedice a nakládky K.shipping?

Se systémem K.shipping získáte konkurenční výhodu v podobě předem naplánované expedice, včasného řešení potencionálních problémů, jasného rozdělení práce a naprostého přehledu o aktuálním stavu na výstupu skladu.

Rychlost

Správná paleta na správném autě

>

Přesná navigace na expediční plochy

>

Přehled o naloženém zboží

Přesnost

Naložení všech krabic přepravci

>

Přehled při řešení neshod

>

Méně reklamací

Metrika

Měřitelné standardy práce

>

Spravedlivý systém odměňování

>

Detailní přehled o (ne) výkonu pracovníka

Doporučené mobilní terminály pro systém K.shipping:


Související odkazy


Jak může K.shipping pomoci i ve vašem skladu? 

Kontaktujte nás pomocí formuláře (vlevé části obrazovky), nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 233 097 911. Náš tým připraví analýzu vašeho skladu a doporučí optimální řešení.