K.shipping - řízení expedice a nakládky

rizeni nakladky a expedice

Co je to systém K.shipping a pro koho je určen?

Máte propracovaný chod skladu, ale vázne proces expedice? Nemáte jistotu, že jste naložili veškeré zboží? Jste penalizováni za chybně dodané zboží?

K.shipping je samostatný modul doplňující a rozšiřující fukcionalitu WMS  systémů (např. HighJump Warehouse Edge, dříve Accellos WMS) o plánování a kontrolu expedice zboží. Jeho funkcionalita  začíná tam, kde správný systém řízeného skladu končí, tedy u vychystaného zboží. Dispečerovi expedice umožňuje v předstihu plánovat dopravu pro prodejní objednávky například na celý další den. K.shipping je přitom schopen vycházet z teoretické hmotnosti a objemu objednávek, které v daný okamžik ještě nemusí být vychystány. Plánování probíhá formou přiřazování objednávek na závozy. Ke každému závozu se váže konkrétní vozidlo daných parametrů a jedna nebo více objednávek. Dispečer tak dokáže například velmi rychle posoudit, zda má na druhý den k dispozici dostatečný počet těch správných vozidel k přepravě zboží a jak budou tato vozidla vytížena.

Mezitím může ve skladu nerušeně probíhat vychystání zboží a jeho předání na baličku, ke kontrole nebo jinému podobnému pracovišti. Pracovníci expedice přebírají vychystaný paket jednoduchým způsobem - pomocí mobilního terminálu paket zaeviduje  na některou z expedičních ploch. Vždy je tak jasné, kde je daný paket uložen a jaké objednávce a závozu paket náleží.

Pakety lze samozřejmě pomocí systému K.shipping dále přesunovat a slučovat do přepravních kontejnerů nebo palet, což výrazně usnadňuje jakoukoliv další manipulaci. Každá taková paleta je systémem označena SSCC kódem a nakládka všech obsažených paketů pak probíhá jediným sejmutím právě tohoto kódu palety.

Před samotnou nakládkou se na závoz doplní informace, na které skladové rampě má být závoz naložen a například informace o konkrétním řidiči, který by měl na rampu dorazit. V ten okamžik je závoz takzvaně finalizován, tedy uvolněn k nakládce. Pracovníkům expedice se tedy zpřístupní na mobilních terminálech a na tiskárně v expediční zóně se vytiskne etiketa závozu.

Ta slouží jak pro označení samotného závozu, tak i jako velmi praktické přidělení práce expedičnímu pracovníkovi ve skladu. Každý tak ví, kdy může zahájit nakládku, kde ji má provést a kolik finalizovaných závozů je zatím nenaloženo.

Pomocí mobilního terminálu je pak kontrolována nakládka závozu a uživatel vždy snímá kód závozu a dále pak kód paketu nebo palety, rampy a vozidla. Vznik neúmyslné chyby při nakládce zboží je tak prakticky vyloučen. Dispečer může v reálném čase sledovat postup nakládky a nasbíraná data navíc slouží k zajištění reportingu a zpětné dosledovatelnosti.

Doporučené terminály pro K.shipping:

Se systémem K.shipping získávají zákazníci konkurenční výhodu v podobě předem naplánované expedice, včasného řešení potencionálních problémů, jasného rozdělení práce a naprostého přehledu o aktuálním stavu na výstupu skladu.

Související odkazy

Pokud Vás zaujala aplikace K.shipping, kontaktujte nás pomocí formuláře.