K.voice - hlasem řízený sklad

Představujeme Vám hlasovou technologii pro moderní a efektivní řízení skladu.


Co je to systém K.voice a pro koho je určen?

K.voice je komplexní systém umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP (Enterprise Resource Planning) nebo WMS (Warehouse Management System) řešení. Umožňuje tak vytvoření „hlasového rozhraní“ k těmto systémům. Tato technologie se často označuje jako Pick by Voice nebo Voice Picking.

Systém je založen na transformaci dat do hlasových pokynů a naopak. Data z informačního systému jsou automaticky přenášena a převáděna do slovních povelů a instrukcí, které pracovník slyší ve sluchátkách připojených k terminálu. Jeho hlasová odpověď je opět transformována na data. 

K.voice je primárně určen do skladových provozů, kde umožňuje dosáhnout značných úspor času a tedy i nákladů. Pracovníci jsou při vychystávání zboží a i jiných operací, naváděni lidským hlasem. Tudíž mají volné ruce a svou pozornost mohou věnovat pouze samotné manipulaci se zbožím, na rozdíl od aplikací s "klasickými" mobilními terminály vybavenými obrazovkou s klávenicí.

Z čeho se K.voice skládá?

Páteří tohoto systému je serverová aplikace a speciální bezdrátové hlasové terminály s příslušným řídícím programem, které si pomocí serverové komunikační služby vyměňují informace s nadřízeným systémem prostřednictvím bezdrátové sítě. Vzdálená správa hlasových terminálů je zajištěna internetovou aplikací umožňující sledovat v reálném čase stav každého terminálu i provádění změn změn konfigurace.

Nejčastěji jsou využívány hlasové terminály Vocollect Talkman od společnosti Honeywell vybavené náhlavní sadou (sluchátka a mikrofon), pomocí které uživatel s terminálem komunikuje. Terminály Talkman jsou vyvinuty speciálně pro hlasové aplikace. Speciální soustava mikrofonů a práce algoritmů pro zpracování zvukového signálu zajišťuje filtrování i výrazných zvuků na pozadí provozu. Terminály a náhlavní sady jsou velmi odolné a navrženy s ohledem na vysokou ergonomii při jejich používání. Předností je též kombinace kapacity akumulátoru a velmi nízké spotřeby terminálu, díky čemuž je zařízení schopné pracovat celou pracovní směnu i v náročných prostředích mrazíren. Kromě terminálů Talkman lze využít i „standardní“ terminály MC9300 nebo WT6000, které je ale nutno vybavit příslušným aplikačním softwarem a speciální náhlavní sadou (sluchátka s mikrofónem).

Způsob komunikace systému s uživatelem je určen tzv. hlasovám dialogem, připravovaným na míru podle typu hlasem řízené operace. Dialog určuje, jaké informace budou uživateli pomocí hlasu interpretovýny a naopak jaké odpovědi uživatele jsou očekávány (tedy kterým slovům systém "rozumí"). 

Použití systému K.voice

Systém K.voice je primárně určen k řízení skladových operací, zejména vychystávání zboží, zaskladňování a inventury. Je ale vhodný například i ke kontrole balení nebo kontrole expedice. Jeho použití má značný přínos zejména ve skladech, kde se vychystává zboží ručně (bez využití manipulační techniky), nebo tam, kde by kvůli prostředí byla manipulace s „klasickým“ mobilním terminálem ztížena či znemožněna (sklady chladíren, mrazíren apod.).

K.voice lze však s výhodou použít pro řízení v podstatě jakéhokoliv procesu skládajícího se z hlasového potvrzování sekvence a jednoduchých kroků. Typickým příkladem může být použití při kontrole a řízení výroby, kdy uživatel hlasem potvrzuje provedení sekvence určitých činností, nebo při kontrole pravidelné údržby zařízení, jako jsou automobily, vlaky, letadla, či jejich součásti.

Výhody systému hlasem řízeného skladu K.voice

kvoice, hlasem řízený sklad

Zvýšení produktivty

Uživatel se nemusí soustředit na mobilní terminál a jeho obrazovku. Nemusí ho odkládat, nemusí nic ručně potvrzovat. K ovládání používá přirozený komunikační prostředek, což je hlas. Nic ho tedy nezdržuje a práce je rychlejší.

Zvýšení bezpečnosti práce

Díky použití náhlavní sady, přes kterou s terminálem komunikuje, má operátor volné ruce k manipulaci s břemeny, a nemusí sledovat informace na displeji jako v případě „klasického“ terminálu.

Rychlejší zaškolení obsluhy

Ovládání je velmi jednoduché. Již po krátkém zaškolení je nový uživatel schopen plnohodnotné práce. U „klasických“ mobilních terminálů je nutné až několikanásobně delší školení obsluhy.

Snížení chybovosti

Aplikováním vhodných mechanismů (např. kontrolní čísla lokací) lze chybovost při skladových operacích (zejména u vychystávání) potlačit na minimum.

Informovanost v reálném čase

Hlasový terminál je při práci připojen pomocí bezdrátové sítě a veškeré získané informace jsou v reálném čase přenášeny do nadřízeného systému, kde jsou k dispozici dalším uživatelům.

Variabilita použití

Použití závisí zejména na návrhu dialogu a na datovém propojení s nadřízeným systémem. Obě tyto části lze jednoduše zákaznicky přizpůsobovat, čímž je umožněna snadná integrace systému K.voice do různých celopodnikových i skladových řešení.

    Jak může K.voice pomoci i Vám? 

    Kontaktujte nás pomocí formuláře (vlevé části obrazovky), nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 233 097 911. Náš tým připraví analýzu vašeho skladu a doporučí optimální řešení.


    Související odkazy: