K.voice - hlasem řízený sklad (Pick By Voice)

Co je to systém K.voice a pro koho je určen?

K.voice je komplexní systém umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP nebo WMS řešení. Umožňuje tak vytvoření „hlasového rozhraní“ k těmto systémům. Tato technologie se často označuje jako Pick by Voice nebo Voice Picking.

Z čeho je součástí systému hlasem řízeného skladu K.voice

Páteří systému K.voice je serverová aplikace a speciální hlasové terminály, které tato aplikace prostřednictvím bezdrátové sítě řídí. Vzdálená správa hlasových terminálů je zajištěna internetovou aplikací, která umožňuje sledovat v reálném čase stav každého terminálu a umožňuje i změnu konfigurace jednotlivých terminálů.

Nejčastěji jsou využívány hlasové terminály Talkman firmy Vocollect, které jsou vybaveny náhlavní sadou (sluchátka a mikrofón), pomocí které uživatel s terminálem komunikuje. Terminály Talkman jsou vyvinuty speciálně pro hlasové aplikace a jsou k tomu tedy velmi dobře uzpůsobeny.

K jejich výhodám patří speciální mikrofón, který dokáže filtrovat zvuky na pozadí, robustní a zároveň ergonomické provedení a v neposlední řadě kapacita akumulátoru, který dokáže zajistit chod terminálu celou pracovní směnu. Kromě terminálů Talkman lze využít i „standardní“ terminály MC9500 nebo WT4190, které je ale nutno vybavit příslušným aplikačním SW a speciální náhlavní sadou (sluchátka s mikrofónem).

Způsob komunikace systému s uživatelem je určen tzv. šablonou dialogu, kterou lze připravit na míru podle typu hlasem řízené operace. Šablona určuje, jaké informace budou uživateli pomocí hlasu interpretovány a naopak jaké odpovědi uživatele jsou očekávány (tedy kterým slovům systém „rozumí“).

Použití systému hlasem řízeného skladu K.voice

Systém K.voice je primárně určen k řízení skladových operací, zejména vychystávání zboží, zaskladňování a inventury. Jeho použití má značný přínos zejména ve skladech, kde se vychystává zboží ručně (bez využití manipulační techniky), nebo tam, kde by kvůli prostředí byla manipulace s „klasickým“ mobilním terminálem ztížena či znemožněna (sklady chladíren, mrazíren apod.).

K.voice lze však s výhodou použít i v jiných oblastech než je sklad. Typickým příkladem může být použití při kontrole a řízení výroby, kdy uživatel hlasem potvrzuje provedení sekvence určitých činností.


Výhody systému hlasem řízeného skladu K.voice

  • Zvýšení bezpečnosti práce. Uživatel má na hlavě upevněnou náhlavní sadu obsahující sluchátko a mikrofón, přes kterou s terminálem, upevněným na opasku, komunikuje. Má tedy volné ruce k manipulaci s břemeny a nemusí sledovat informace na displeji jako v případě „klasického“ terminálu.
  • Zvýšení produktivity. Uživatel se nemusí soustředit na terminál. Nemusí ho odkládat, nemusí nic ručně potvrzovat. K ovládání používá přirozený komunikační prostředek – hlas. Nic ho tedy nezdržuje a práce je rychlejší.
  • Rychlejší zaškolení obsluhy. Ovládání je velmi jednoduché. Již po krátkém zaškolení v rozsahu několika hodin je nový uživatel schopen plnohodnotné práce. U „klasických“ mobilních terminálů je nutné až několikanásobně delší školení obsluhy.
  • Snížení chybovosti. Aplikováním vhodných mechanismů (např. kontrolní čísla lokací) lze chybovost při skladových operacích (zejména u vychystávání) potlačit na minimum.
  • Real-time informovanost. Hlasový terminál je při práci připojen pomocí bezdrátové sítě a veškeré získané informace jsou v reálném čase přenášeny do nadřízeného systému, kde jsou k dispozici dalším uživatelům
  • Variabilita použití. Použití závisí zejména na použité šabloně dialogu a na datovém propojení s nadřízeným systémem. Obě tyto části lze jednoduše zákaznicky přizpůsobovat, čímž je umožněna snadná integrace systému K.voice do různých ERP a WMS řešení.

Související odkazy


Zaujalo Vás hlasové řešení K.voice? Kontaktujte nás pomocí formuláře.