Jsme nadále akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic.

https://www.kodys.cz/node/458/edit

Je nám milou povinností vás informovat, že i v roce 2020 budeme akreditovaným partnerem sdružení GS1 Czech Republic. Pro naše současné i budoucí zákazníky to znamená, že jsme i nadále garantem korektního zavádění systému GS1 v celé jeho šíři a budeme tak schopni plně pokrýt poptávku koncových uživatelů z pohledu přesné implementace standardů v oblasti automatické identifikace.

 

 

 

 

 

Kodys akreditovaným partnerem GS1 Czech republic i pro rok 2017