Chcete snímače, které zvládnout snímat 2D kódy na léčivech?

Snímače Zebra určených do zdravotnictví

V únoru 2019 vstupuje v platnost směrnice FMD 2011/62/EU (Falsified Medicine Directive), která byla v únoru 2016 upřesněna nařízením 2016/161/EU a má zabránit prodeji padělaných léčiv. 

Zavádí požadavek na jejich označení unikátními 2D kódy, které bude nutno v okamžiku výdeje snímat a tato data odeslat do centrální databáze léčiv. Každé snímací místo tedy bude potřeba vybavit snímačem 2D čárových kódů

Proto vám pro snažší orientaci přinášíme přehled 2D snímačů určených pro využití ve zdravotnictví a vhodných pro využití při implementace směrnice 2011/62/EU. 

<< aktuální nabídka ručních snímačů Zebra určených do zdravotnictví >>

Den v životě lékaře s řešením KODYS