Vyhněte se rizikům spojených s používání bisfenolu-A

etikety bez BPA

BPA (bisfenol-A) je chemická látka používaná při výrobě plastů a také užita v některých termo materiálech, jako součást povlaku na papíře. Vzhledem k možným zdravotním rizikům spojených s používáním BPA bude jeho používání v celé EU od 2. ledna 2020 zakázáno.

Od tohoto data musí být všechny výrobky vyrobeny z materiálů, které neobsahují tuto substanci. Bez čekání na platnost těchto ustanovení vám již nyní můžeme nabídnout termopapír bez BPA a od čtvrtého kvartálu tohoto roku bude veškerá výroba termopapíru prováděna na nové surovině nazvané „bez BPA“.