Jsme akreditovaným partnerem GS1 Czech Republic

Je nám milou povinností vás informovat, že i v tomto roce budeme akreditovaným partnerem sdružení GS1 Czech Republic. Pro naše současné i budoucí zákazníky to znamená, že jsme garantem přesného a korektního zavádění systému GS1 v celé jeho šíři. Jsme tak schopni plně pokrýt poptávku koncových uživatelů z pohledu přesné implementace standardů v oblasti automatické identifikace.

Děkujeme.