Kodys akreditovaným partnerem GS1 Czech republic i pro rok 2017

nahled diplom gs1 do novinek

Je nám milou povinností informovat, že i v roce 2017 budeme akreditovaným partnerem GS1 Czech republic.Pro naše současné i budoucí zákazníky to znamená, že jsme i nadále garantem korektního zavádění Systému GS1 v celé jeho šíři a budeme tak schopni plně pokrýt poptávku koncových uživatelů z pohledu přesné implementace standardů v oblasti identifikace.