Kodysový víkend v Blansku

Tato chráněná krajinná oblast patří bezpochyby k nejkrásnějším místům na Moravě. Po ubytování v Hotelu Skalní mlýn, který se nachází poblíž známé propasti Macocha a Punkevních jeskyní, jsme zahájili československý kodysový víkend dobrou večeří a pro některé členy „náročným“ večerním programem, plného dobrého pití a juchání.

Sobota patřila těm, kteří nevstávali s mokrým hadrem na čele a chtěli si prohlédnout širší okolí této půvabné krajiny. Prohlídka Punkevní jeskyně, spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě, výjezd lanovkou k propasti Macocha, volná turistika či laserová biatlonová soutěž mezi týmy Česka a Slovenska.

Úžasný teambuilding zakončil společný raut s vyhodnocením střelecké soutěže a předáním putovního poháru, který získal opět tým Slovenska.

Na památku jsme si mohli odnést svůj originální portrét od nápaditého karikaturisty.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto víkendu, a věříme, že jste byli spokojeni.