Podpůrné řešení výroby obchodních balení a expedice ve společnosti EFES

efes 2

Společnost KODYS, spol. s r.o. dodala HW a SW řešení využívané při zpracování a přípravě obchodních balení pro zákazníky společnosti EFES, spol. s r.o. Tento systém dodává informace do ERP s detailem na jednotlivé šarže a pomáhá tak poskytovat informace o aktuálním stavu zásob a stavu rozpracovanosti balení a stavu samotné nakládky.

Systém byl zaváděn z důvodů zpřesnění údajů v rámci logistiky, tzn. evidence příjmu a výdeje, kde docházelo k největším nedostatkům. Dalším důvodem byla nutnost zavedení dosledovatelnosti jednotlivých šarží a snížení chybovosti při výdeji. V neposlední řadě bylo cílem vyřešit nepřehlednost aktuálních skladových zásob a stavu rozpracovanosti kalibrovaných balení, společně s kontrolou nakládky při expedici.

Zavedením našeho řešení se podařilo výrazně snížit chybovost, získat aktuální informace o skladových zásobách a stavu rozpracovanosti kalibrovaných balení. Dodané řešení současně umožnuje přehled o práci jednotlivých pracovníků na balících stanovištích, a to vše s možností zpětné dosledovatelnosti až k dodavateli.

Co bylo použito

V rámci tohoto řešení byl použit speciálně vyvinutý aplikační software vyvinutý naší společností schopný komunikovat s mateřským ERP a 19 zařízení Zebra MT2090. Tato zařízení následně komunikují přes Wi-Fi komponenty AP6532 jejichž signálem jsou pokryty skladové i výrobní prostory společnosti.

O společnosti EFES

Firma EFES, spol. s r.o., se specializuje na dovoz, vývoz a distribuci ovoce a zeleniny. V současné době patří společnost mezi největší dovozní firmy v České republice a mezi její klienty patří velkoobchodní firmy i obchodní řetězce. Pro své zákazníky zabezpečuje kompletní sortiment ovoce a zeleniny s garancí celoroční dodávky.