Postupně automatizujeme skladové procesy ve Feroně

Automatizace-Ferona

V rámci projektu automatizace skladových procesů, jsme společnosti Ferona pomohli optimalizovat proces příjmu těžkého materiálu na sklad a odbourat papírovou evidenci.

Skladníci ve výrobní hale nově využívají mobilní terminály Zebra TC70 s mobilní aplikací, která komunikuje díky bezdrátové síti s informačním systémem Ferony. Skladník tak díky terminálu a využití čárového kódu zvládne nejen elektronický příjem zboží (avízo z hutě), ale také průběžnou kontrolu. Díky mobilní aplikaci má skladník kompletní přehled také o přijímaném materiálu s možností materiál přeskladnit.

Přínosy pro společnost Ferona

Hlavním přínosem pro Feronu je aktuálně zrychlení procesu příjmu zboží až o 80 %, zvýšení efektivity dalších činností spojených s příjmem, využití elektronických avíz, a v neposlední řadě přehlednost a dohledatelnost dat.

Následujícím krokem automatizace skladových procesů, který společně připravujeme, bude využití terminálů v dalších skladových činnostech, jako je vychystání a inventura.

O společnosti Ferona, a.s.

Ferona, a.s. se zabývá nákupem, skladováním a úpravou hutních výrobků jakou jsou různé tyče, kolejnice, výztuže a další kovový materiál. Ferona působí v České republice, na Slovensku a v Polsku, disponuje širokou sítí poboček.

 

Automatizace - Ferona
 

Automatizace - Ferona