Představili jsme vám mobilní technologie budoucnosti.

seminar potencial mobilnich technologii a automaticke identifiakce

Ve středu 25. září jsme uspořádali poslední seminář v tomto roce zaměřený na využití potenciálu mobilních technologií a trendy automatické identifikace. Sál v Konferenčním Centru Greenpoint byl zaplněn do posledních míst, protože představovaná řešení představují budoucnost podnikové mobility.   

Po úvodním představení naši společnosti, kterého se ujal obchodní ředitel Luboš Doležal jsme se přehoupli do jedné z klíčových prezentací celé akce a sice kam směřují mobilní operační systémy, kterou odprezentoval zástupce firmy Zebra Technologies pan Marián Šramko. Klíčovým bodem této prezentace byla zpráva, že Microsoft bude končit s podporou svých servisních balíčků pro své mobilní operační systémy WinCE a Mobile v roce 2020 resp. 2021. Tuto zprávu jsme vám sdělili prostřednictvím našich marketingových kanálů již před několika měsicí a pokud potřebujete získat více detailů k této problematice, přejděte prosím na tuto stránku -> Buďte připraveni na budoucnost – transformujte svá zařízení na Android OS.    

První blok byl zakončen prezentací, jak efektivně využít HW pro automatickou identifikaci, kterou za nás prezentoval Petr Kratochvíl. Nejprve jsme představili hadrwarové novinky (mobilní terminály, snímače čárových kódů, tiskárny) a následně jejich pokročilé funkce (např. od prvnotní konfigurace snímačů pomocí StageNow, přes možnost propojení terminálů skrze funkci WorkForce Connect, kdy můžete mobilní zařízení používat jako vysílačku, dále LifeGuard, PowerPrecision Console aj.), které vám mohou jednak zjednodušit práci s mobilním zařízením a tím pádem zvýšit celkovou produktivitu.   

Náš přestávkový program jsme se snažili využít aktivně. Prostřednictvím ukázek hardwaru, spotřebního materiálu, nebo soutěží, kdy hosté pomocí zařízení Zebra DCS Experience snímali čárové kódy naší, ale i konkurenční technikou a to na různou vzdálenost. Cíle této hry bylo zákazníkům předvést schopnosti tzv. long-range scannerů od Zebra Technologies v porovnání s konkurencí.    

Po přestávce jsme začli druhou půli opět klíčovou prezentací zaměřenou na správu mobilních zařízení pomocí aplikace SOTI MobiControl, což je sofistikovaný systém, který umožňuje automatickou konfiguraci, aktualizaci a správu zařízení v poli. Prezentoval obchodní konzultant KODYS, Ondřej Sklenička. Tuto prezentaci jsme okořenili nadstavou pro výše uvedené SOTI MDM a to službou Visibility IQ Foresight od Zebra Technologies, díky které budete schopni vytěžit maximum informací ze svých zařízení a mít tím možnost předejít selháním terminálů, což může způsobit například odstávky v provozu.    

Poslední prezentace byla věnována budoucnosti automatické identifikace, kterou si mezi sebou rozdělili naši partneři ze Zebra Technologies, Jan Flodrman a Marián Šramko. Začátek prezentace byl věnovaný historii RFID a automatizaci procesů na základě RFID technologie. Krátce "Honza Flodrman" zmínil i nový standard RAIN RFID pro automotive, transport, logistiku aj., který sdružuje americké a evropské UHF pásma, což znamená, že pokud máte certifikované zařízení nebo samotné štítky pod tímto standardem, tak je přečtete kdekoliv na světě. Jak již bylo řečeno, závěr této prezentace patřil skladům budoucnosti, robotům a jiným technologiím moderního průmyslu 4.0.    

Celý seminář byl doprovázen konzultacemi všech našich specialistů, živým demonstrováním produktů a služeb a také vydatným cateringem. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Další seminář bude následovat v prvním kvartále roku 2020, o kterém budeme včas informovat v pravidelném newsletteru nebo prostřednictvím sociálních sítích.