Slovo ředitele

K začátku roku mi dovolte pár slov. Uplynulý rok 2016 si budeme pamatovat jako velmi úspěšný, kdy se nám opět podařilo posunout limity a dosáhnout historicky největšího obratu naši společnosti. Jsme rádi, že spolu s námi vyrostla i řada našich stávajících zákazníků, kteří tak měli možnost investovat nejen do nových technologií, ale především rozvíjet taková řešení, která jim pomáhají zvyšovat produktivitu a snižovat chybovost v jejich provozech či skladech.

Jsem také rád, že zákazníci přijali řadu technologických novinek, jako například v oblasti mobilních terminálů, kde se jednalo o příchod Androidu. Meziročně tak došlo k navýšení poměru nakoupených terminálů s Androidem na úkor platforem MS Windows. Stejně tak byly nasazeny první projekty s novými  terminály TC8000 – zařízeními se zcela novou ergonomií umožňující zvýšit produktivitu práce ve skladech.  Zákazníci například bez problémů akceptovali, že u tohoto zařízení je pouze virtuální klávesnice  na místo klasické mechanické.

Věřím, že i další novinky postupně zapadnou do našeho běžného portfolia a pomohou ve zvyšování efektivity i ve vašem podnikání.

Do roku 2017 bych vám rád popřál hodně štěstí a zdraví a věřím, že nám i nadále zachováte přízeň

Jan Příhoda