Úvodní slovo ředitele společnosti.

Vážení obchodní partneři, vážení kolegové,

Máme za sebou rok 2019. Byl náročný, ale hodnotím ho jako úspěšný. Podařilo se nám zrealizovat velmi zajímavé projekty v oblasti řízení skladů. Do ostrého provozu se rozjel i projekt pro řízení skladníků pomocí hlasu (pick by voice) pro jeden významný velkoobchod potravin. Podařily se i zajímavé instalace v oblasti automatizace, a to jak automatického označování zboží a palet, tak i automatizovaného snímání.

Co můžeme očekávat v roce 2020? Zřejmě všichni pocítíme důsledky ochlazení ekonomiky, nicméně to vnímám jako příležitost – firmy potřebují zefektivňovat svou činnost, k čemuž naše řešení pomáhají. Předpokládám tedy další zajímavé projekty, jak z oblasti průmyslové automatizace, tak i z oblasti řízení skladů. Neznamená to však, že bychom se báli využít i nových příležitostí, které nám nový rok nabídne.

Všichni se již těšíme do našeho nového sídla KODYS, jehož stavba se dokončuje. V nových prostorech bude více místa i více jednacích místností, proto se těšíme, až se tam s našimi zákazníky budeme moci setkat. O přesném termínu přesunu do nových prostor vás budeme včasně informovat.

Do roku 2020 přeji všem mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

Jan Příhoda