Představili jsme vám hlasovou technologii Honeywell Voice

V úterý 18. února jsme v industriálních prostorech objektu ENDORFIN v pražských Vršovicích uspořádali ranní workshop zaměřený na hlasovou technologii Honeywell Voice (dříve Vocollect). Bezmála tři desítky účastníků si přišli poslechnout, jak vychystávání pomocí hlasu tzv. Pick by Voice může být efektivní, zaměstnáváte-li například cizojazyčné pracovníky, kteří potřebují snadno a rychle zaškolit, nebo pokud máte potíže s produktivitou anebo jen zkrátka potřebujete zamezit chybovosti. 

Základem všeho je řízený sklad, na který se dají adaptovat nejrůznější procesy a technologie. Výhodou hlasového vychystávání je, že skladníci nedrží v ruce terminál, ale mají ho připevněný za opaskem. Na hlavě mají sluchátka, do kterých dostávají pokyny od systému - kam mají jít, co mají vzít, kolik kusů a kam to vše odnést. Není tedy potřeba nic skenovat, zadávat pomocí klávesnice do terminálu, nebo z něho číst. Skladník tak vše dělá za pohybu. Díky tomu má volné ruce a oči pro manipulaci, čímž dělá mnohem méně chyb a více také dbá na svoji bezpečnost. To vede k jednodušší a snadnější manipulaci se zbožím a tím i k vyšší produktivitě a nižší chybovosti. Celková produktivita se může zvýšit o 10 - 35%.

Pomocí živého dema jsme ukázali jak celý proces vychystávání probíhá, pochlubili jsme se našimi hlasovými projekty (např. JIP Východočeská nebo Globus) a v závěru se náš partner z divize Honeywell Voice věnoval trendům a budoucnosti hlasové technologie. 

Celý workshop byl interaktivní, takže se posluchači mohli v průběhu prezentací na cokoliv zeptat nebo se jít občerstvit. Tím, že byli naši obchodní konzultanti neustále v permanenci naznačuje, že hlasová technologie je zajímavé a efektivní řešení. Rádi bychom vám tedy touto cestou poděkovali za účast na této snídani a věříme, že se sejdeme na dalších našich akcích. Příští seminář bude následovat 18. března, ve kterém se s vámi podělíme o to, jak efektivně řídit sklad.