Zavedení nové směrnice tabákových výrobků se blíží

Do května 2019 musí každá společnost působící v dodavatelském řetězci tabákových výrobků, měnit způsob sledování a vykazování těchto produktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabáková směrnice (TPD) stanoví nové požadavky na to, jak se dodavatelský řetězec zabývá veřejným zdravím a nelegálními tabákovými výrobky. Tyto změny ovlivní fungování každé společnosti bez ohledu na to, zabývají-li se distribucí, logistikou nebo velkoobchodním či maloobchodním prodejem.

Od palet až po jednotlivé obaly budou vyžadovány:

  • bezpečnostní funkce - 2D datové nosiče (např. číselné kódy a datové matice) budou aplikovány na všechna jednotlivá balení s tabákem umístěné na trh EU, které budou skenovány v rámci dodavatelského řetězce (až do místa prodeje).
  • systém sledovatelnosti - všechna jednotlivá balení musí být označena jednoznačným identifikátorem, který napomáhá vysledovatelnosti tabáku. Informace o pohybu budou předány nezávislému poskytovateli a všechny údaje budou zpřístupněny orgánům zemí EU.

Všechny společnosti v rámci dodavatelského řetězce tabákových výrobků musí zajistit, aby jejich činnosti byly plně v souladu s tabákovou směrnicí (TPD), jinak budou vystaveny finančním a ekonomickým důsledkům. Tato legislativa se zavádí pro boj s nelegálním obchodem tabákových výrobků a zároveň by měla chránit veřejné zdraví a státní rozpočty.

Nové požadavky by měly začít platit od května 2019 a do roku 2024 by pod ně měly také spadat i všechny ostatní tabákové výrobky, což je příležitost pro partnery Zebra Technologies.

Základní vyhovující řešení:

Čtecí zařízení, která umí číst speciální 2D dot kódy (bodové) jsou uvedeny, jako požadavek pro sledování výrobků související s tabákem. 

mobilni terminal tc70

  1. TC5X (TC51 / TC56) - Podpora dekódování Full DotCode je nabízena prostřednictvím Imageru (SE4710) a kamery (pomocí DataWedge)
  2. MC33XX Brick (MC3300) - Podpora dekódování Full DotCode je nabízena prostřednictvím imagerů a kamery (pomocí DataWedge)
  3. TC7X (TC70X / TC75X)

Samotný proces a výkon skenování je obzvláště důležitý. Díky této směrnici je zajištěno, aby každé snímání bylo provedeno co nejrychleji a nejpřesněji, aby se minimalizovalo jakékoli rušení.