Získali jsme status RFID Specialist

https://www.kodys.cz/node/500/edit

Je nám milou poviností Vás informovat, že jsme v rámci našeho partnerského programu se společností Zebra Technologies získali status RFID Specialist. Pro naše současné i budoucí zákazníky to znamená, že jednají se společností, která má všechny potřebné znalosti, kvalifikaci a zkušenosti potřebné pro navrhování, implementaci a podporu RFID řešení.

Této certifikace si vážíme a svému partnerovi Zebra Technologies děkujeme!