ISO certifikace

Naše společnost zavedla a využívá systém managementu kvality dle normy ISO 9001: 2015. Technické a ergonomické ukazatele hardwarových zařízení rozhodují o spolehlivosti, efektivním využití, a tedy o spokojenosti uživatele. Avšak při vývoji a nasazení komplexních systémů, které zajišťují transfer dat a řízení kompletních výrobních, technologických, skladových či distribučních celků, je nesmírně důležitá a často i rozhodující i kvalita a rozsah implementačních a servisních služeb poskytovatele.

Proto nás těší, že jsme na základě certifikačního auditu potvrdili tento status a získali certifikát pro systém managementu kvality splňující požadavky normy ISO 9001: 2015. Toto osvědčení o systému zajišťování kvality se vztahuje na tyto obory činností:

  • Implementace komplexních systémů určených pro logistiku, výrobu a retail, včetně zabezpečení technické podpory
  • Návrh a vývoj mobilních aplikací s využitím prvků automatické identifikace
  • Řešení v oblasti průmyslové automatizace
  • Výroba etiket a visaček.

Protože nám záleží na životním prostředí, nesmíme opomenout i na osvědčení o managementu systému environmentální ochrany dle ISO 14001:2015.  

Nabytých certifikací si velmi vážíme, a proto budeme i nadále plnit tato kritéria systematického udržování kvality řídících procesů a poskytovat našim partnerům služby na ještě vyšší odborné i organizační úrovni.

Ve spojení s vysoce kvalitními hardwarovými komponentami jsme tak schopni realizovat i ty nejnáročnější požadavky našich partnerů a zavádět na našem trhu další progresivní řešení v oblasti automatizované identifikace, sběru, přenosu a zpracování dat.

iso, norma, iso 9001:2015