IBCS Group

KODYS je členem IBCS Group, silné evropské skupiny dodavetelů v oblasti AUTO-ID.