Snímače čárových kódů

Úkolem snímačů je rychle a bezchybně přečíst čárový kód a předat jeho obsah hostiteli. Tím může být běžný počítač, pokladna anebo jakékoliv zařízení podporující některé ze standardních průmyslových rozhraní. Připojení snímače k hostiteli může být realizováno kabelem anebo bezdrátově - obvykle technologií Bluetooth.

Z hlediska principu snímání dělíme snímače na laserové a digitální. Laserové snímače využívají technologie čtení jedním nebo více paprsky emitovanými laserovými diodami a jsou schopné číst čárové kódy i z větších vzdáleností. Princip digitálních snímačů je stejný jako u digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté integrovaným dekodérem dekódován. Výhodou je mnohasměrné čtení 1D i všech typů 2D kódů.