Komplexní systémy

K.warehouse - systém řízeného skladu

Systém řízeného skladu K.warehouse představuje ucelené řešení pro optimalizaci práce a toků zboží ve skladech. Podporuje technologie automatické identifikace jako je čárový kód a RFID. Komunikace mezi mobilními klienty (terminály) a serverem probíhá online a systém tak poskytuje informace o skutečném stavu skladu v reálném čase.

K.shipping - řízení expedice a nakládky

K.shipping je samostatný modul rozšiřující funkcionalitu WMS o řízení expedice a nakládky. Vhodný doplněk například k systému HighJump Warehouse Edge.

K.inspector - kontrola vychystání

Představujeme Vám systém K.inspector, který lze používat pro namátkovou i systematickou kontrolu kompletnosti vámi vychystaných objednávek a posouvá míru spolehlivosti vašeho skladu na další úroveň.

K.voice - hlasem řízený sklad

K.voice je komplexní systém umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP nebo WMS řešení. Umožňuje tak vytvoření "hlasového rozhraní" k těmto systémům a urychlit tím některé skladové operace, zejména vychystávání a zaskladňování zboží.

K.asset - evidence majetku

Čárový kód je levná, spolehlivá a přesná metoda identifikace, která pronikla do mnoha oblastí lidské činnosti. Jednou z těchto oblastí je identifikace a evidence majetku. K.asset je systém evidence a inventarizace hmotného majetku s využitím čárového kódu, který je vhodný pro malé i větší organizace.

EVIDEI - evidence a inventarizace majetku

Softwarové řešení EVIDEI slouží pro evidenci a inventarizaci hmotného i nehmotného majetku.

K.collect - mobilní sběr dat

Aplikace K.collect je určena pro sběr dat pomocí čárových kódů s využitím mobilních terminálů. Aplikace umožňuje provádění nejčastějších operací týkajících se automatizovaného sběru dat s využitím čárových kódů, jako je kontrola zboží podle databáze, inventarizace zboží a tvorba příjmových a výdejových dokladů.