Komplexní systémy

K.inspector - kontrola vychystání

Systém K.inspector slouží pro pro namátkovou i systematickou kontrolu kompletnosti vámi vychystaných objednávek a posouvá míru spolehlivosti vašeho skladu na další úroveň.

K.voice - hlasem řízený sklad

K.voice je systém umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP nebo WMS. Umožňuje tak vytvoření "hlasového rozhraní" k těmto systémům a urychlit tím určité skladové operace, zejména vychystávání a zaskladňování zboží.

EVIDEI - systém evidence a inventarizace majetku

Softwarové řešení EVIDEI pro evidenci a inventarizaci hmotného i nehmotného majetku s využítím čárového kódu i RFID.