Komplexní systémy

K.inspector - kontrola vychystání

Systém K.inspector slouží pro pro namátkovou i systematickou kontrolu kompletnosti vámi vychystaných objednávek a posouvá míru spolehlivosti vašeho skladu na další úroveň.

K.voice - hlasem řízený sklad

K.voice je systém umožňující integraci hlasových technologií do libovolného ERP nebo WMS. Umožňuje tak vytvoření "hlasového rozhraní" k těmto systémům a urychlit tím určité skladové operace, zejména vychystávání a zaskladňování zboží.

K.asset - evidence majetku

Čárový kód je levná, spolehlivá a přesná metoda identifikace. K.asset je systém evidence a inventarizace hmotného majetku s využitím čárového kódu, který je vhodný pro malé i větší organizace.

EVIDEI - evidence a inventarizace majetku

Softwarové řešení EVIDEI slouží pro evidenci a inventarizaci hmotného i nehmotného majetku.