K.field - systém pro pracovníky v terénu

Co je to systém K.field a pro koho je určen?

Představujeme Vám K.field, ucelený systém pro mobilní práci s daty v terénu určený zejména pro:

  • práci servisních techniků
  • doplňování nápojových, cigaretových a potravinových automatů
  • opravy strojů v terénu
  • odečítací služby

Systém K.field využívá mobilní terminály s operačním systémem Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1.

Novinky v aplikaci K.field - systém pro pracovníky v terénu
NOVINKA!: cenově nenáročné řešení sběru dat v terénu pomocí hostované aplikace K.field Lite na platformě Windows Azure

Co systém pro pracovníky v terénu K.field umožňuje

Základem systému K.field je PC aplikace, ve které zodpovědní pracovníci zadávají data, využívané techniky při práci s terminálem v „terénu“. Jedná se například o zadání otázek a odpovědí, na které bude technik odpovídat a u otázek je možné definovat varianty odpovědí, požadavky na zadávání hodnot, pořadí otázek a podobně, dále naplnění možných navštívených lokací zařízení. Pro prvotní naplnění kmenových dat z informačních systémů je možné využít komunikační rozhraní standardně využívající textových souborů.

Další skupinou uživatelů jsou vedoucí, kteří přidělují práci jednotlivým technikům. O přidělené práci se mohou technici dozvědět okamžitě prostřednictvím on-line spojení, případně v dávce ve chvíli, kdy technik navštíví centrálu. Vedoucí pracovníci mají možnost sledovat vykonanou práci pomocí různých reportů.

Vlastní operátoři pomocí mobilních terminálů zadávají údaje o doplňovaných automatech, opravovaných strojích, případně odečtených měřidlech. Systém K.field zaznamená datum a čas uskutečnění zápisu operace. Dále se zaznamená skutečnost, zda byl sejmut čárový kód, nebo byla informace zadána z klávesnice terminálu. Tato skutečnost nutí technika, aby byl fyzicky přítomen na zadané lokaci nebo při zadaném zařízení.

Systém K.field vyžaduje MS Windows Server 2003 a vyšší s IIS, minimálně MS SQL Server 2005/2008 Workgroup Edition, v závislosti na počtu připojených uživatelů.

Synchronizace dat v systému pro pracovníky v terénu K.field

  • Dávkové řešení – synchronizace se uskutečňuje fyzicky u počítače při pravidelných návštěvách centrály
  • On-line pomocí technologie GPRS / EDGE / 3G / HSDPA

Reporting systému K.field

Systém K.field využívá pro reporting MS SQL Server 2005/2008 Reporting Services. Přístup k jednotlivým reportům je tudíž možný prostřednictvím internetového prohlížeče s možností exportu reportu do běžně používaných formátů jako je xls nebo pdf.

Jednotlivým uživatelům systému K.field je též umožněno pravidelné zasílání definovaných reportů formou emailu v daných časech. Takový report může být například nastaven tak, že vedoucí pracovník dostane každé ráno v určitou dobu email se sestavou o navštívených lokacích všech techniků za předešlý den.

Produkty používané nejčastěji se systémem pro pracovníky v terénu K.field

Související odkazy

Zaujala Vás aplikace K.field? Kontaktujte nás pomocí uvedeného formuláře.