Wavelink Avalanche - efektivní správa mobilních zařízení a Wi-Fi infrastruktury

Komplexní systém pro efektivní administraci mobilních zařízení s operačními systémy DOS, Palm, Windows CE/Pocket PC/Windows Mobile a Windows XP/2000. Podporovány jsou mobilní terminály všech významných výrobců mezi něž patří Motorola, Datalogic, Intermec, LXE, HHP a další. Kromě vzdálené a lokální správy mobilních zařízení v sobě Wavelink Avalanche zahrnuje i možnost správy bezdrátové infrastruktury. Konfigurace síťových zařízení (tj. access pointů a bezdrátových přepínačů) je zajištěna centrálně s možností využití šablon. Při narušení či nesprávné funkci infrastruktury mohou být ihned informováni zodpovědní pracovníci např. e-mailem. Wavelink Avalanche Mobility Center podporuje produkty všech významných dodavatelů prvků infrastruktury jako jsou Motorola, Cisco, Proxim, Avaya a další.

Proč použít Wavelink Avalanche?

 • pro rychlou konfiguraci a instalaci software do mobilních zařízení různých výrobců
 • pro snadnou konfiguraci a monitoring bezdrátové infrastruktury (AP, RF switchů)
 • pro možnost provádění vzdáleného update software instalovaného na mobilních zařízeních
 • pro vzdálený helpdesk uživatelům mobilních terminálů (vzdálená plocha)
 • pro sledování polohy mobilních zařízení vybavených modulem GPS
 • pro inventarizaci mobilních zařízení a RF infrastruktury
 • pro přesný přehled o stavu zařízení
 • pro zvýšení zabezpečení podnikového systému
 • pro snadnou konfiguraci parametrů ostatních softwarových produktů od společnosti Wavelink (Wavelink Telnet Client, Wavelink Studio)

Přínosy nasazení systému Wavelink Avalanche

 • snížení nákladů na správu všech bezdrátových zařízení a IT zdroje
 • snížení nákladů na pohonné hmoty při sledování historie pohybu mobilních zařízení vybavených modulem GPS
 • eliminace práce s konfigurací a managementem bezdrátových zařízení
 • zvýšení bezpečnosti podnikové sítě jako celku
 • zvýšení spokojenosti uživatelů a efektivity práce

Administrace lokálních i vzdálených mobilních zařízení

Se systémem Wavelink Avalanche MC lze administrovat zařízení jak v rámci podnikové WLAN tak i vzdálená zařízení využívající WAN připojení (eGPRS/3G). Centrálním prvkem systému je Avalanche Enterprise Server, který podporuje mobilní terminály Motorola (Symbol), Datalogic, Psion i zařízení dalších výrobců s operačními systémy DOS, Windows CE, Windows Mobile i Palm. Spravovat lze i běžné počítače s desktopovým operačním systémem Windows. Pro definovatelné skupiny mobilních zařízení (podle typu, účelu, lokality apod.) lze definovat samostatné profily obsahující odpovídající firmware, programy a nastavení, které pak Avalanche zavede či zkontroluje při komunikaci/update každého zařízení.
V okamžiku, kdy je potřeba provést update či změnu konfigurace zůstávají mobilní terminály tam, kde jsou a není je potřeba nikam přenášet. Data se do terminálů přenesou pomocí bezdrátového připojení WLAN nebo WWAN. Možná je ovšem i lokální sériová a USB komunikace přes synchromizační základny či kabely. Administrátor ovládá Enterprise Server prostřednictvím rozhraní Avalanche Console. K dispozici je Web Console pro použití v libovolném prohlížeči a Java Console jako samostatná aplikace pro Windows.

Provedení update mobilních zařízení může být inicializováno buď administrátorem z Avalanche Console (Push Mode), uživatelem mobilního zařízení (Pull Mode) nebo automaticky v definovatelných časových intervalech. Push Mode lze plánovat, např. na dobu menší zátěže sítě. Pokud není definováno jinak, přenášejí se při update pouze změněné komponenty, aby zbytečně nedocházelo k zatěžování sítě. Při přerušení spojení při update a následném novém spojení systém přenese zbývající potřebné soubory.

Mobilní zařízení pod kontrolou

Wavelink Avalanche MC poskytuje v reálném čase informaci o stavu mobilních zařízení. Snadno lze odhalit zařízení, u kterých neproběhl update software, případně kdy se naposledy zařízení připojilo k síti. Pomocí volitelného nástroje Remote Control lze sledovat dění na displeji kteréholiv vzdáleného terminálu. To lze využít při školení uživatelů případně při odstraňování chyb. Wavelink Avalnche dovoluje rovněž generovat nejrůznější předdefinované i uživatelsky definovatelné tiskové sestavy. Ty lze využít například pro doložení evidence podnikového majetku, kompatibility s bezpečnostními standardy apod.

Wavelink Avalanche MC přináší kompletní pohled na stav mobilních zařízení v podniku. Najednou lze vidět všechna administrovaná zařízení a přesný čas, kdy proběhl poslední update.

Sledování polohy mobilních zařízení

Wavelink Avalanche od verze 5 přináší podporu GPS a geofencingu. Mobilní jednotky vybavené modulem GPS mohou svoji polohu předávat centrálnímu serveru a ten pak umožňuje administrátorovi zjistit přes webové rozhraní nejen naposledy zjištěnou polohu, ale i historii pohybu mobilní jednotky. Administrátor může rovněž definovat oblasti, v nichž je pohyb jednotky povolen (geofencing). Při opuštění oblasti je vygenerována notifikace. To dovoluje jednodušší sledování pohybu řidičů, jejich vytížení i případné odbočení z vymezené trasy.

Administrace Wi-Fi infrastruktury

Součástí systému Wavelink Avalanche Mobility Center je rovněž správa infrastruktury bezdrátových sítí obsahujících bezdrátové přepínače Motorola a/nebo access pointy různých výrobců (Motorola - Symbol, Cisco, Proxim, Avaya aj.). Operátor může z jediného místa nastavovat veškeré parametry zařízení s možností využití definovatelných šablon, monitorovat jejich činnost a aktuální počet a MAC adresy asociovaných mobilních jednotek. V případě problémů na bezdrátové síti (výpadek AP, nefunkční SNMP dotazování apod.) může být administrátor informován e-mailem.
Avalanche poskytuje rovněž možnost importu map budov, do nichž se zadají umístění AP. Administrátor pak může sledovat, ke kterým AP jsou mobilní jednotky asociované a vytvářet grafické mapy předpokládaného pokrytí (heatmap).

Zvýšení zabezpečení Wi-Fi sítí i mobilních zařízení

Pomocí systému Wavelink Avalanche MC lze nastavovat parametry bezdrátových sítí: SSID, WEP, EAP, LEAP, 802.1x aj. bez použití dalších nástrojů. Při použití správy bezdrátové infrastruktury pomocí Wavelink Avalanche MC lze aktivovat funkce jako automatická rotace WEP klíčů či detekce neoprávněných access pointů (Rogue AP) pro zvýšení bezpečnosti mobilního systému.
Volitelný modul CESecure umožňuje výrazně zvýšit zabezpečení i pro mobilních zařízení s operačním systémem Windows CE a Windows Mobile. Tento modul dovoluje mobilní zařízení uzamykat/odemykat a mazat. Při uzamčení se přes celý displej zobrazí hlášení o uzamčení a uživateli je znemožněna další práce. Při mazání dat může dojít k odstranění citlivých dat nebo dokonce až k uvedení do továrního nastavení. Lze definovat podmínky, při jejichž splnění dojde k automatickému uzamčení/vymazání mobilního zařízení. Podmínkami mohou být např. ztráta konektivity k bezdrátové síti nebo nemožnost komunikace se serverem apod. Při splnění jiných podmínek zase může dojít k automatickému odemčení zařízení.

Způsob licencování Wavelink Avalanche

Pro Wavelink Avalanche Mobility Center existují základní a rozšiřující typy licencí. Základní jsou licence pro administraci mobilních zařízení (jedno zařízení = jedna licence) a pro administraci prvků bezdrátové infrastruktury (jeden access point/port = 1 licence). Výhodou je možnost zakoupení samostatných licencí pro administraci mobilních zařízení nebo bezdrátové infrastruktury. Licence lze pochopitelně i kombinovat.
Rozšiřující licence se vztahují k vylepšení možností vzdálené správy mobilních zařízení: umožňují provoz Remote Control (vzdálená plocha) nebo zvýšení zabezpečení zařízení (CE Secure).

Související odkazy

 

Technické údaje systému Wavelink Avalanche
Podporovaná zařízení Motorola (Symbol), Datalogic, Fujitsu, LXE, Denso, HP/Compaq a další výrobci, klient pro obecné Windows Mobile a Windows CE, Windows 2000/XP
Podporované OS Podporované OS
OS pro Enterprise Server Windows 2000 Professional (SP4), Windows Server 2000 (SP4), Windows Server 2003 (SP2 nebo novější), Windows XP (SP2 nebo novější)
Minimální konfigurace PC pro Enterprise Server Intel Pentium 4, 2,8 GHz, 2 GB RAM, 50 GB HDD
Doporučená konfigurace PC pro Enterprise Server (administrace 5000 mobilních zařízení) Xeon 3 GHz, 4 GB RAM, duální 80 GB Ultra SCSI HDD (RAID)

Pro nezávaznou prezentaci systému Wavelink Avalanche případně pro poptávku na systém a s ním spojené implementační služby nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.