Existuje i jiná cesta, jak si pořídit software. Cloudové řešení pomáhá v boji se škůdci.

Přehledná cloudová aplikace poskytuje v reálném čase informace o provedených kontrolách a zabezpečených návnadách všem zákazníkům firmy Deratizace Růžička. 


O zákazníkovi

Společnost Deratizace Růžička, s. r. o. byla založena v roce 1992. V současné době tato firma servisuje po celé České republice zhruba 1 850 objektů (bytové domy, hotely, výrobní haly, logistická a kancelářská centra i obchodní řetězce) s cílem zbavit je hmyzu, hlodavců nebo mikroorganismů. Mezi stěžejní služby této firmy patří monitorování objektů, následný zásah a doporučení nápravných opatření spojenou s veškerou dokumentací, která se týká třech klíčových oblastí – deratizace, desinsekce a dezinfekce.

Mobilní řešení pro kontrolu pastí

Integrated Pest Management

Aby se proces kontroly zjednodušil a automatizoval, vyvinuli jsme systém, který umožňuje technikům zadávat výsledky do mobilního terminálu přímo v místě kontroly. Sesbíraná data se následně přenesou do serverové aplikace, která umožňuje generování přehledných sestav.

Samozřejmostí je, že data každého zákazníka jsou viditelná pouze z jeho provozoven. Někteří zákazníci využívají tento report jako podklad o provedené deratizaci při případné kontrole ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Pro kontrolu stanovišť jsme dodali pracovníkům kontroly mobilní terminály Zebra.

Využití v cloudu

Aby byl report zákazníkům dostupný i z webového prohlížeče, byla zvolena platforma cloudového řešení Microsoft Azure. Dalším důvodem pro využití cloudu byl fakt, že Deratizace Růžička z počátku nedisponovala žádnou síťovou infrastrukturou. Tím pádem se nemusí se starat o provoz a ani správu této aplikace, která je poskytována jako „subscription“ model založený na pravidelných měsíčních platbách bez nutnosti výrazné úvodní investice.

"Zákazník potřeboval získat lepší přehled o kontrolách návnad, které provádějí jeho zaměstnanci, dále chtěl získávat kvalitnější informace o kontrolách a zároveň chtěl zpřístupnit tyto informace svým zákazníkům, což jsou většinou maloobchodní řetězce. Cloudové řešení bylo zvoleno z důvodu nízké počáteční investice."

Hodnotí projekt Obchodní konzultant společnosti KODYS Ondřej Sklenička.


Přínosy řešení

  • Online výsledky deratizačních kontrol, odbourání papíru
  • Podrobný report o provedených pracích na jednotlivých lokalitách
  • Odstranění potřeby vlastní IT síťové infrastruktury
  • Možnost online přístupu koncovým zákazníkům ke všem svým dokumentům (revizní listy, aktuální mapy kontrolních bodů na objektech, tabulky vyhodnocení zásahů, servisní kniha)
  • Minimální počáteční investice

Výsledek očima zákazníka

"Z důvodu specifikace zaměření naší práce, se sytém vlastně vyvíjí dodnes. I přes nemalé počáteční porodní bolesti, kdy jsme plnili prázdnou databázi, nám celkově systém pomohl udržet stěžejní zakázky a mnohé nové přinesl. V rámci celé aplikace jsme dostali větší dohled a přehled nad servisními techniky a servisovanými místy po území celé ČR, což je pro nás přidaná hodnota celé věci."

Tomáš Kopecký

Provozní ředitel