Automatizace, digitalizace a zvýšení produktivity skladových procesů ve Feroně

O zákazníkovi

Ferona, a.s. je obchodní společnost zabývající se nákupem, skladováním, úpravou, logistikou a prodejem hutních výrobků, železářského sortimentu a neželezných kovů, na bázi velkoobchodu. Ferona, a.s. má v České republice, na Slovensku a v Polsku 17 poboček a více než 100 vlastních nákladních automobilů.

Ferona Hradec Králové – sklad

Sklad svitků s rozlohou 5 000 m2, obsluha pomocí jeřábů, regálový sklad – nadělený materiál (plechy a pásy ve svitcích).

Situace před zavedením řešení

Skladový proces příjmu materiálu byl prováděn pomocí předtištěných přejímek, což způsobovalo vyšší pracnost při příjmu materiálu a možné riziko vzniku chyb při přepisování údajů jak v provozu, tak při následném přepisu dat do ERP. Chyběla možnost získání informace o materiálu uloženém ve skladu přímo na pracovišti.

Cíle projektu

 • Zjednodušení práce skladníků a administrativních pracovníků
 • Nezpochybnitelná data pro řízení a další rozvoj
 • Možnost rozšířit tato řešení pro další dělicí centra ve společnosti Ferona

Řešení

 • Důkladná analýza všech skladových procesů
 • Vývoj, návrh a nasazení softwarové aplikace na mobilních terminálech, která pokryje kompletní potřeby procesu příjmu a přeskladnění ve skladě s hutními výrobky
 • propojení této mobilní aplikace s informačním systémem BPCS zákazníka
 • Dodávka hardware – odolné terminály Zebra TC70 s OS Android
 • Implementace ethernetové infrastruktury a průmyslové Wi-Fi sítě – Extreme Networks AP7522 do netemperovaných skladů
 • Dodávky spotřebního materiálu – polyetylenové etikety s předtiskem

Přínosy

 • Zjednodušení, zrychlení a zpřehlednění skladových procesů
 • Mobilní aplikace pokrývá všechny činnosti identifikace svitků, příjmu svitků do stavu zásob, zaskladnění svitků na pozici ve skladě, řešení neshod a inventuru
 • Snížení oběhu tištěných dokumentů – zvýšení efektivity
 • Možnost nasazení mobilní aplikace na další pobočky Ferony
 • Zjednodušení práce skladníka pomocí mobilních terminálů – zvýšení produktivity
 • Využití čárového kódu a kontroly systémem

Výsledek

Pracovníci ve výrobní hale nově využívají mobilní terminály Zebra TC70 s mobilní aplikací, která komunikuje bezdrátově s ERP Ferony. Pracovníci prostřednictvím terminálu a využití čárového kódu provádějí elektronický příjem zboží (avízo z hutě) a také průběžnou kontrolu. Díky mobilní aplikaci je k dispozici kompletní přehled také o přijímaném materiálu s možností materiál přeskladnit. Hlavním přínosem pro Feronu je aktuálně zrychlení procesu příjmu zboží, zvýšení efektivity dalších činností spojených s příjmem, využití elektronických avíz a v neposlední řadě přehlednost a dohledatelnost dat.


Výsledek očima zákazníka

"Cílem výběrového řízení byl výběr dodavatele, který svými znalostmi a zkušenostmi bude schopen zajistit požadované služby a dlouhodobě uspokojit požadavky v pozáručním servisu a dalším rozvoji řešení. Dodavatel, který mimo konzultantskou rutinu přinese nové pohledy a náměty na zvýšení produktivity. V rámci projektu automatizace skladových procesů, společnost KODYS pomohla optimalizovat proces příjmu materiálu na sklad a snížit podíl tištěných dokumentů. Následujícím krokem digitalizace skladových procesů, který společně připravujeme, bude využití terminálů v dalších činnostech, jako jsou výroba a expedice."

Tomáš Kuncman

zmocněnec pro kvalitu SSC