ALBATROS MEDIA

O zákazníkovi

Albatros Media a.s. je mediální společnost nabízející pod značkami dvanácti samostatných nakladatelství široké spektrum mediálních produktů - knih, e-knih a audioknih. Navazuje na společnost ALBATROS nakladatelství a.s., jejímž je právním nástupcem a která na českém knižním trhu od svého vzniku v roce 1949 vydala více než 10 tisíc titulů v celkovém nákladu přesahujícím 350 milionů výtisků.

Implementované řešení a jeho cíle

V březnu roku 2014 jsme pro společnost Albatros Media a.s. započali projekt implementace systému řízeného skladu. Základním cílem projektu bylo zjednodušení a zrychlení vychystávání knih v logistickém centru v Rudné u Prahy. Albatros se rozhodl pro kombinaci systému řízeného skladu Accellos One Warehouse s rozšířením o hlasové procesy K.voice využívající technologii Vocollect.

O projektu

Předimplementační analýza byla zahájena na začátku dubna a zahrnovala jak procesy pro řízený sklad, tak definici dialogů pro procesy řízené hlasem. Vlastní implementace byla zahájena v prvním květnovém týdnu a byla završena integračními testy v druhé polovině června. Ještě před začátkem prázdnin proběhlo zaškolení všech uživatelů na základní ovládání dodaného řešení. V půli července byl zahájen ostrý provoz i v ostatních procesech a během prvních tří dnů byli proškoleni všichni pracovníci skladu na další skladové operace – administrativní operace ve WMS, příjem, zaskladnění, doplnění, přeskladnění, vychystání a pro obor knižní distribuce důležitý proces zpracování vratek. Za tři měsíce jsme tak dokázali nastavit řádné řízení skladu.

Na konci července jsme se posunuli do druhé fáze projektu, jehož hlavním cílem bylo optimalizovat a zrychlit proces vychystávání. Zvolena byla technologie rozpoznání hlasu od Vocollectu. Díky kvalitní spolupráci s projektovým týmem Albatrosu byl v polovině srpna 2014 zahájen ostrý provoz procesu vychystávání hlasem. Následně byl v průběhu září uveden do ostrého provozu také proces zaskladnění vráceného zboží hlasem, a tím byla dokončena implementace systému řízeného skladu Accellos One Warehouse a řešení K.voice pro společnost Albatros Media a.s.

Hodnocení přínosů zákazníkem

„Nasazením systému řízeného skladu Accellos One Warehouse a hlasového systému jsme výrazně zrychlili proces zaskladnění vrácených knih. Po téměř roční zátěžové zkoušce všechny procesy fungují a systém taktéž obstál i při předvánočním náporu.“

Použitý hardware

  • ruční terminály MC3190G
  • terminály WT41N0 s hlasovým klientem a bezdrátovou náhlavní soupravou SRX2
  • bezdrátová síť tvořená RFS4000 a přístupovými body AP6521
  • tiskárny Zebra S4M

Související odkazy

Další reference - řízený sklad