Až třikrát méně reklamací v Moviantu s hlasovým řešením

O zákazníkovi

Společnost Movianto Česká republika s.r.o. je poskytovatelem logistických služeb pro klienty z farmaceutického, biotechnologického a zdravotnického průmyslu. Hlavní činností firmy je skladování a distribuce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Sklad na okraji Brna nabízí kapacitu 13 000 paletových míst pro skladování v kontrolované teplotě 15-25°C a 2-8°C. Skupina Movianto operuje v současné době v 11 zemích Evropy a je součástí globálního koncernu Owens & Minor, předního světového poskytovatele logistických řešení pro zdravotnictví se sídlem v USA.

Původní stav a potřeba změny

Původně byl sklad v Moviantu řízen prostřednictvím skladového systému bez automatické identifikace, na základě tištěných dokumentů. S vytištěnými podklady prováděli skladoví operátoři potřebné úkony na lokacích a následně ručně aktualizovali údaje ve skladovém systému. Při neustálém rozšiřování objemu skladu a vyšším nárokům na kvalitu služeb vznikla potřeba  zautomatizovat a zefektivnit práci ve skladovém provozu. Hlavními úkoly k řešení byla minimalizace chyb při skladových procesech, snížení počtu reklamací a zvýšení kvality služeb. Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí zavést nové řešení s využitím výhod automatické identifikace. Mezi nabízenými technickými řešeními bylo vybráno řešení založené na kombinaci využití hlasu a snímání čárových kódů. Jako dodavatel byl vybrán systémový integrátor v oblasti AUTO-ID, společnost Kodys.

Projekt

Projekt sestával z těchto částí:

Aplikace AID konzole řeší doplnění chybějící funkcionality stávajícího skladového systému a propojuje funkcionalitu čárového kódu, terminálové aplikace a hlasové technologie. Movianto tak získalo agregovaný pohled na všechny činnosti skladového provozu. Systém umožňuje tvořit reporty a porovnávat produktivitu práce jednotlivých pracovníků skladu. Dále umožňuje nastavit přidělování činností pouze těm pracovníkům, kteří jsou pro danou oblast vyškoleni, a také rozdělit velkou objednávku nebo naopak sloučit malé objednávky pro jednoho pracovníka (multipicking). 

Hlasové řešení s možností snímání čárového kódu nyní podporuje procesy zaskladnění a přeskladnění, vychystání, kontroly a balení. Jedná se o poměrně velký rozsah činností, a to i ve srovnání se zahraničními projekty. Pro příjem byly zvoleny ruční mobilní terminály Motorola se snímačem čárového kódu a mobilní tiskárny etiket. 

U hlasového řešení funguje veškeré ovládání na bázi lidského hlasu. Například při vychystávání zboží obdrží skladový operátor potřebné informace ve formě hlasové instrukce do sluchátek z terminálu, který je online propojen s informačním systémem. V opačném směru systém rozpozná hlasové potvrzení pracovníka a převádí je do elektronické podoby.
Pro potvrzení se v Moviantu používá terminál se snímačem umístěným na prstu.

 

hlasem rizeny sklad

Výhodou řešení je rychlost, přesnost a ergonomie. Skladový operátor ušetří čas tím, že se nemusí zdržovat s papírovými objednávkami. Má volné ruce, protože nemusí držet papír a tužku, a tak se může soustředit pouze na manipulaci se zbožím a řízení vysokozdvižného vozíku. Automatické ukládání dat zcela eliminuje manuální zásah a chyby při vstupech dat do systému. Oproti původnímu řešení jsou data okamžitě k dispozici.

hlasem rizeny sklad

Výsledky očima zákazníka

Stanislav Večeřa, Operations Manager ve společnosti Movianto Česká republika, komentuje výsledky projektu takto: „Přínosy zavedení systému automatické identifikace vidíme na první pohled. Systém AID řídí jednotlivé kroky každého procesu a neumožní opomenutí žádného z nich. Systém vyžaduje po pracovnících identifikaci jednotlivých dílčích úkonů a zabraňuje jakékoliv neočekávané změně procesu. Riziko chyby se tím snížilo na minimum.“  

Pan Večeřa dále dodává: „Jsme rádi, že nám poklesl počet reklamací - ve srovnání s předchozím stavem zhruba trojnásobně. Dále se zvýšila produktivita práce a rychlost, s jakou jsme schopni reagovat na požadavky klientů. Počet vychystaných řádků se v posledních 3 letech výrazně navýšil a tento objem jsme byli schopni zvládnout, aniž bychom museli nabírat nové pracovníky. Nejlepším důkazem přínosu systému AID jsou výsledky každoročních inventur. Velký počet inventurních rozdílů, které jsme měli před zavedením systému, se podařilo snížit na minimum. U některých klientů jsou inventurní rozdíly dokonce nulové.“ 

O přínosech v oblasti řízení lidských zdrojů pan Večeřa říká: „Překvapilo nás, jak dobře naši pracovníci systém přijali. Dále je nespornou výhodou rychlost zaškolení nových pracovníků. Operátoři nemusí mít téměř žádné znalosti o skladu, neboť je systém hladce provází všemi procesy.

Stanislav Večeřa

Operational Manager Movianto ČR