Odolné značení skladu čárovým kódem v Goldbecku

O zákazníkovi

Přední výrobce železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč firma Goldbeck CZ s. r. o.  Goldbeck poskytuje komplexní servis svým zákazníkům, který začíná vypracováním projektové dokumentace, pokračuje výrobou dílů na míru a končí montáží přímo na stavbě. Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích u Čáslavi a v Tovačově na Olomoucku realizuje GOLDBECK za použití nejmodernější techniky podstatnou část svých stavebních výkonů – průmyslovou prefabrikaci stavebních prvků.

goldbeck odolne znaceni skladu

STROPSYSTEM – GOLDBECK

Stropní dílce SPIROLL, prefabrikované schodišťové prvky a balkónové dílce dodává GOLDBECK od technického návrhu přes výrobu konstrukčních prvků, dopravu až po montáž.

SKELETSYSTEM – GOLDBECK

Stavebně konstrukční řešení občanských objektů a staveb pro bydlení až po realizaci uzavřené hrubé stavby včetně zajištění projektu ke stavebnímu povolení.

SKELETPRO – GOLDBECK

Stavebně konstrukční řešení pro výrobní a administrativní objekty pro podnikatelský sektor.

Situace před zavedením

Sklad byl řízený pomocí tištěných dokladů. Nutností byla minimalizace chybných dodávek zákazníkům a také zaměření se na zefektivnění skladových procesů pomocí správně zvoleného hardware a odolné označení všech skladových ploch i palet. Díky dlouhodobé spolupráci KODYS a inotec Barcode Security se našlo vyhovující řešení, jak vhodně a odolně označit pozice ve skladu a zvýšit efektivitu skladových procesů pomocí mobilních terminálů.

Cíle projektu

  1. Odolné značení venkovních prostor, palet i stojanů
  2. Zrychlení logistického procesu (etikety + terminály)
  3. Okamžitý přehled skladu (zefektivnění procesu, měření výkonu, controlling)
  4. Úspora firemních nákladů spojená s nižší administrací, zjednodušení a zpřesnění
  5. Zamezení chybovosti

goldbeck odolne znaceni skladu

Nasazení komplexního řešení ve spolupráci s Inotec Barcode Security

  • Nasazení hardware, který je vhodný do náročného prostředí zákazníka – především terminály Zebra TC8000.
  • Byly nasazeny nejodolnější etikety, které se úspěšně používají především v oblasti značení palet, obalů, regálů i inventářů. Třívrstvá etiketa je extrémně robustní a odolná díky tisku na zadní stranu. Ani mechanické namáhání ji nepoškodí. Různá lepidla zaručují optimální přilnavost na různých podkladech. Bylo označeno 7 528 lokací a 2 000 palet.

goldbeck odolne znaceni skladu

Implementace

  • Implementace projektu trvala 3 měsíce. Na konci října 2017 byly terminály objednány, v listopadu etikety a po novém roce byl zahájen provoz již s nově označenými lokacemi.
  • Ve všech těchto procesech pracuje skladový manipulant s mobilním terminálem, který je vybaven snímačem čárového kódu a je online napojen na systém řízeného skladu poskytnutý třetí stranou.

Výsledek očima zákazníka

„ Díky nově implementovanému systému a profesionální spolupráci s firmou KODYS se nám povedlo všechny námi nastavené cíle projektu zrealizovat a to ve velmi krátkém časovém úseku.“  Ing. Martin Blažek, výrobní ředitel Goldbeck Prefabeton

Použitý hardware


Související odkazy