PIPELIFE

O zákazníkovi

Společnost Pipelife Czech je členem skupiny Wienerberger, která je největším výrobcem i prodejcem plastových potrubních systémů v ČR s širokým výrobním sortimentem. V produktovém portfoliu se nacházejí plastové kanalizační potrubí, plastové šachty, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí drenáže, kabelové a plynové chráničky, trubky pro vrtané studny a zemní výměníky tepla.

Situace před zavedením řízeného skladu

Vedení společnosti si i vzhledem k rozsáhlému sortimentu výrobků uvědomovalo nutnost restrukturalizace skladů včetně optimalizace skladových zásob prostřednictvím sektorového rozdělení. Nutností bylo omezení „papírování“ či minimalizace chybných dodávek zákazníkům.

Zajištění sledovatelnosti, dohledatelnosti zboží, které systém řízeného skladu a využití čárového kódu (tj řešení automatické identifikace) jednoznačně nabízí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl projektu

 1. Výběr vhodného řešení pro řízení a chod skladu.
 2. Značení zejména venkovních, ale i vnitřních prostor.
 3. Snížit chybovost při vychystávání.
 4. Omezit "papírování" či minimalizovat chybné dodávky zákazníkům.
 5. Restrukturalizace skladů včetně optimalizace skladových zásob prostřednictvím sektorového rozdělení.
 6. Zajištění sledovatelnosti a dohledatelnosti zboží ve skladu.

 Řešení

 • Procesy určené pro logistiku plastového potrubí.
 • Systém řízeného skladu HighJump Warehouse Edge (dříve Accellos One Warehouse).
 • Hardware vhodný do náročného prostředí zákazníka - především terminály Zebra MC92N0.
 • Odolné etikety pro značení skladových regálů a volných ploch. 

Výsledek

 • Snížení celkového počtu reklamací a to až o 70%.
 • Kompletní přehled nad zbožím ve skladu (zboží již není nutno pracně vyhledávat).
 • Velmi rychlé zaškolení nových pracovníků s možností najímat i sezónní pomocníky.
 • Zkrácení inventury o několik dní.
 • Možnost vyhodnocení efektivity skladu a jeho jednotlivých procesů dle získaných dat.
 • Možnost plánovat dopravu i nakládku.
 • Odbourání chybovosti ve skladu.
 • Snížení nákladů vztahující se na chyby ve skladování.

Výsledek očima zákazníka

„Ve vnitřních prostorách jsou klasická europaletová místa v regálech. V Otrokovicích i Napajedlech máme řádově tisíce paletomíst. Jedná se o členění na patra, klasický regál obsluhovaný regálovým zakladačem nebo paletovým vozíkem. Každé paletomísto je jedna skladová lokace. Manipulace se zbožím není složitá, čtečka pracovníka sama navádí skladem. Není třeba, aby se ve skladu orientoval a tudíž nepotřebujete obzvlášť kvalifikovaného člověka, který by se potřeboval dlouho zaučovat. Komplikovanější je situace ve venkovních prostorách, kde se manipuluje s nadrozměrným nákladem, jde o šestimetrové trubky a zboží je uloženo tak, aby se ho tam vešlo co nejvíce. Zde pracovník musí umět ovládat vysokozdvižný vozík a vědět co nakládá, což znamená, že tam nemůžete pustit kohokoliv“.