Naše reference pro různá odvětví průmyslu (státní správa, služby atd.)

SECURITAS ČR, s. r. o.

Řešení pro mobilní sběr a zpracování dat

AUTO KELLY

Terminály a bezdrátová síť

NÜSSLI

Řešení řízeného skladu

NET4GAS

Řešení mobilního sběru a zpracování dat

RESORT MINISTERSTVA FINANCÍ

Evidence a inventarizace majetku