Naše reference pro různá odvětví průmyslu (státní správa, služby apod.)

SECURITAS ČR, s. r. o.

Řešení pro mobilní sběr a zpracování dat

NET4GAS

Řešení mobilního sběru a zpracování dat

RESORT MINISTERSTVA FINANCÍ

Evidence majetku K.asset