NESTLÉ

Obor řešení

Implementovaný systém

Přínosy

  • zpřesnění evidence a správy zásob – údaje v reálném čase
  • spolehlivá evidence su­rovin, které jsou použity ve výrobcích
  • pro podnik je důležité i sledování pohybu ostatního zboží a materi­álů ve firmě v reálném čase, což se díky termi­nálům a snímačům povedlo

Hodnocení přínosů zákazníkem 

„Výhodu mobility spatřujeme v tom, že příslušná infor­mace, například zaskladnění palety, je vkládána oka­mžitě a na místě, kde vzniká, čímž se snižuje možnost výskytu chyb“.

Petr Trefil, IT manager, Nestlé Česko

Použitý hardware

Související odkazy