Hlasová technologie Vocollect v Siemens Frenštát

O zákazníkovi 

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát (dále jen Siemens Frenštát) je významným výrobcem nízkonapěťových asynchronních elektromotorů finálně určených pro čerpadla, kompresory, klimatizační zařízení a další speciální aplikace.

O projektu

Na základě analýz bylo rozhodnuto o využití hlasové technologie, o jejíž vhodnosti se zástupci Siemens Frenštát přesvědčili též na referenční návštěvě ve spol. JLC COOP Dunajská Streda, kde je hlasové řešení naimplementováno. Pro dodávku hlasové technologie byla vybrána spol. KODYS s řešením Vocollect. 

Ve společnosti Siemens pak KODYS implementoval řešení Vocollect s využitím hlasového rozpoznání pro účely výrobních skladů. Princip hlasového vychystávání spočívá v tom, že úkony, které operátor skladu provádí, může vykonávat s použitím této technologie paralelně – tedy manipuluje se zbožím, zjišťuje údaje a zároveň další zaznamenává. Nemusí tudíž stále brát do ruky a pak odkládat doklad či mobilní terminál. Hlasový terminál je připevněn na opasku (či na vozíku) a operátor skladu komunikuje se systémem za pomoci hlasu prostřednictvím sluchátek a mikrofonu v náhlavní sadě, a může se tak soustředit pouze na samotnou manipulaci s komponenty. 

Ve skladu polotovarů Siemens ve Frenštátě jsou skladovány komponenty pro finální montáž elektromotorů. Řešení pokrývá proces zaskladnění (z příjmu do skladu polotovarů) a proces vychystání do výroby, které probíhá ve 2 krocích. Operátoři s vysokozdvižnými vozíky vyskladňují nejprve komponenty pro výrobu a skládají je na manipulační plochy. Skladoví operátoři potom vychystávají jednotlivé komponenty do vozíků dle montážních zakázek. Využívají přitom náhlavní sady, s jejichž pomocí komunikují se systémem – získávají instrukce o dalších položkách k vychystání a vykonané pak potvrzují hlasově do mikrofonu. Dále je hlasová technologie využívána pro zaskladnění zpět na sklad.
Pro použití na vysokozdvižných vozících byla zvolena technologie VMT (Vehicle Mounted Talkman) – hlasový terminál je připevněn na konstrukci vozíku a operátor má sluchátka Vocollect Bluetooth připojené k terminálu. Hlasové řešení ještě doplňují ruční snímače Motorola LS3578, které jsou používány pro snímání čísla palety a skladové pozice. Mobilní tiskárny RW420 s Wi-Fi konektivitou se používají na vysokozdvižných vozících pro doznačování jednotlivých kusů vyskladňovaných z palet. 
Na samotném projektu je zajímavý i poměrně krátký čas realizace – od podpisu smlouvy do předání díla do testovacího provozu uběhly 3 měsíce.

  Cíle projektu

  V Siemensu Frenštát si dali za cíl zefektivnění procesu vychystávání materiálu pro montážní linky a optimální využití pracovní síly operátorů skladu. S tím souvisel i záměr odstranit práci s papírovou dokumentací.

  Dodané řešení

  Hlasová technologie Vocollect pro sklad polotovarů

  Přínosy řešení

  • odstranění práce s tištěnými doklady ve skladu
  • zvýšení bezpečnosti práce – volné ruce a oči
  • snížení chybovosti
  • zrychlení procesu
  • zjednodušení a zpřehlednění procesu
  • zvýšení produktivity

  Výsledky projektu

  Pracovníci Siemensu Frenštát hodnotí celé řešení kladně. „Jednou z největších výhod řešení je, že pracovníci mají volné obě ruce a mohou je využívat pouze pro manipulaci s materiálem, což značně urychluje proces.“ říká pan Fojtík, vedoucí skladu. Ing. Šubert, vedoucí IT, komentuje přínosy řešení takto: „V rámci projektu se automatizovala řada činností. Nejen že se použila hlasová technologie, ale odbourali jsme řadu manuálních činností, např. zdlouhavou přípravu papírové dokumentace. Pro ilustraci – konkrétně to zahrnovalo připravit data, vytisknout, roztřídit a rozdat stovky skladových příkazů denně.“ 
  Ing. Šubert na závěr shrnuje: „Hlasovou technologii Vocollect považujeme za smysluplnou a efektivní a v rámci stávajících zkušeností i bezporuchovou a společnost KODYS za spolehlivého dodavatele.“ 


  Související odkazy

  Další reference - Hlasové technologie