Automatická identifikace

V průběhu výroby a především na konci výrobního řetězce, při balení a expedici bývají výrobky či jejich obaly značeny etiketami s čárovým kódem, nebo přímým značením do povrchu výrobku, direct part marking - DPM, které má hlavní výhodu trvalost a neoddělitelnost od výrobku. Značení čárovým kódem slouží mimo jiné i pro třídění výrobků podle typu, ať už pro účely evidence, nebo např. pro rozdělení na různé výrobní procesy.

Jak výše uvedené procesy automatizovat?
Snímače čárových kódů slouží k efektivnímu zautomatizování těchto procesů. Čtení lze realizovat buď při pohybu výrobku např. na dopravníku, nebo ve statické poloze, např. při upnutí ve stroji. Snímání je možné realizovat dvěma základními způsoby, jedná se buď o laserové a kamerové snímače.

Existuje ještě jeden typ snímačů, a sice řádkové kamerové, které podobně jako řádkové laserové čtou pouze jeden obrazový řádek a vynikají vysokou rychlostí čtení, převyšující i laserové snímače a neobsahují žádné pohyblivé části.

Současný trend 
Nasazení kamerových snímačů místo laserových je jednoznačně současným trendem. Nárůst rychlosti těchto snímačů umožňuje nahradit laserové a navíc přináší i další výhody. Kamerové snímače z podstaty funkce nevyžadují určitou orientaci čárového kódu, kód tak může být libovolně natočen. Navíc mají podstatnou výhodu v tom, že neobsahují žádné pohyblivé části a jsou tak vysoce spolehlivé.

Příklad z praxe - automatická identifikace výrobků

Pro poptávku nás můžete kontaktovat pomocí formuláře vlevo.