Řešení s RFID – radiofrekvenční identifikací

Využijte našich letitých zkušeností s projekty s RFID technologií, jako jsou: sledování zboží v logistickém celku, sledování zboží na výrobní lince, kontrola baleného zboží nebo evidence majetku.

Proč RFID?

Ačkoli je identifikace prostřednictvím čárových kódů nejrozšířenější a nejdostupnější metoda, není v některých případech dostačující.  Čárový lze nahradit tagem, čipem propojeným anténou, který umožňuje bezdrátový zápis a vyčtení informace.

Vlastnosti technologie RFID

  • Není nutná přímá viditelnost
  • Mnohačetné snímání v krátkém čase
  • Hromadné snímání v okolí čtecího zařízení
  • Možnost vysoké rychlosti průjezdu identifikovaného objektu
  • Odolnost vůči teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí
  • Možnost aktualizace uložených informací

  Řešení s RFID:

Evidence majetku

Evidence majetku pomoci RFID je výhodná v mnoha konkrétních aplikacích...

Sledování zboží v logistickém celku

Zboží je sledováno při průjezdu branami rozmístěnými po závodě. Pro identifikaci zboží mimo brány slouží mobilní čtečky...

Kontrola baleného zboží

Anténa umístěna na pracovišti operátora snímá velké množství inlay tagů v krátkém čase...

Sledování zboží na výrobní lince

RFID je ideální technologií pro sledování pohybu zboží ve výrobním závodě. Výroba má díky RFID přesnou informaci, kde a kdy se zboží přesně nachází.