Řešení s RFID – radiofrekvenční identifikací

Využijte našich letitých zkušeností s projekty s RFID technologií, jako jsou: sledování zboží v logistickém celku, sledování zboží na výrobní lince, kontrola baleného zboží nebo evidence majetku.

Proč RFID?

Ačkoli je identifikace prostřednictvím čárových kódů nejrozšířenější a nejdostupnější metoda, není v některých případech dostačující.  Čárový lze nahradit tagem, čipem propojeným anténou, který umožňuje bezdrátový zápis a vyčtení informace.

Vlastnosti technologie RFID

  • Není nutná přímá viditelnost
  • Mnohačetné snímání v krátkém čase
  • Hromadné snímání v okolí čtecího zařízení
  • Možnost vysoké rychlosti průjezdu identifikovaného objektu
  • Odolnost vůči teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí
  • Možnost aktualizace uložených informací

  Řešení s RFID:

Kontrola baleného zboží

Anténa umístěna na pracovišti operátora snímá velké množství inlay tagů v krátkém čase...

Sledování zboží v logistickém celku

Zboží je sledováno při průjezdu branami rozmístěnými po závodě. Pro identifikaci zboží mimo brány slouží mobilní čtečky...

Evidence majetku

Evidence majetku pomoci RFID je výhodná v mnoha konkrétních aplikacích...

Příklad z praxe: sledování zboží na výrobní lince

RFID je ideální technologií pro sledování pohybu zboží ve výrobním závodě. Výroba má díky RFID přesnou informaci, kde a kdy se zboží přesně nachází.