Řešení s RFID

Ačkoli je identifikace prostřednictvím čárových kódů nejrozšířenější a nejdostupnější metoda, není v některých případech dostačující.  Čárový kód lze nahradit tagem (čip s anténou), který umožňuje bezdrátový zápis a vyčtení informace.

Obvykle se používají stacionární čtečky s vhodnou anténou pro danou aplikaci. Při návrhu řešení je vždy potřeba udělat důkladnou analýzu řešení celého procesu a přizpůsobit návrh systému místním podmínkám. Součástí analýzy by mělo být proměření šíření elektromagnetického vlnění v dané lokalitě.

Vlastnosti technologie RFID

  • Není nutná přímá viditelnost
  • Mnohačetné snímání v krátkém čase
  • Možnost zápisu informace do tagu

Řešení s RFID:

Kontrola baleného zboží

Anténa umístěna na pracovišti operátora snímá velké množství inlay tagů v krátkém čase.

Sledování zboží v logistickém celku

Zboží je sledováno při průjezdu branami rozmístěnými po závodě. Pro identifikaci zboží mimo brány slouží mobilní čtečky.

Sledování zboží na výrobní lince

RFID je ideální technologií pro sledování pohybu zboží ve výrobním závodě. Výroba má díky RFID přesnou informaci, kde a kdy se zboží přesně nachází.