Řešení s RFID

Ačkoli je identifikace prostřednictvím čárových kódů nejrozšířenější a nejdostupnější metoda, není v některých případech dostačující.  Čárový kód lze nahradit tagem (čip s anténou), který umožňuje bezdrátový zápis a vyčtení informace.

Obvykle se používají stacionární čtečky s vhodnou anténou pro danou aplikaci. Při návrhu řešení je vždy potřeba udělat důkladnou analýzu řešení celého procesu a přizpůsobit návrh systému místním podmínkám. Součástí analýzy by mělo být proměření šíření elektromagnetického vlnění v dané lokalitě.

Vlastnosti technologie RFID

  • Není nutná přímá viditelnost
  • Mnohačetné snímání v krátkém čase
  • Možnost zápisu informace do tagu

Řešení s RFID: