Sledování zboží v logistickém celku

Zboží je sledováno při průjezdu branami rozmístěnými po závodě. Brána je konstrukce s anténami umístěná na klíčových místech, kde je nutné kontrolovat kompletnost zboží: na výstupu z balírny, na vstupu a výstupu ze skladu a na rampě, kde je zboží expedováno. Obsluha dostane na displeji nebo pomoci světelného majáku informaci o tom, zda je obsah zásilky kompletní. Pro identifikaci zboží mimo brány slouží mobilní čtečky.
Obr. Zjednodušené blokové schéma brány RFID

Pro poptávku nás můžete kontaktovat pomocí formuláře.