Tisk a aplikace etiket

V průběhu výroby a především na konci výrobního řetězce, při balení a expedici, bývají výrobky či jejich obaly značeny etiketami případně RFID etiketami. Vzhledem k vysokým nárokům na efektivitu výrobních a skladových procesů je třeba i proces aplikace etiket automatizovat.

Kromě samotné aplikace etiket, je třeba též zajistit online dotisk variabilních informací, ať už ve formě textu nebo čárového kódu s možností validace čárového kódu některým z průmyslových snímačů. Aplikovat se dá v podstatě téměř na cokoliv, obálkami počínaje přes palety se zbožím až k výrobkům se speciálním tvarem.

V námi dodávaných systémem pro automatickou aplikaci etiket se zaměřujeme především na kvalitní a přesto finančně zajímavá řešení. Kvalita a odolnost je naprosto zásadním parametrem, protože jsou naše řešení používána v nepřetržitých provozech s minimální možností odstávek. Dodávané aplikátory etiket jsme schopni integrovat do stávajícího prostředí jako samostatnou stanici s propojením na dopravníkový systém či podavač. 

Další možností je dodávka aplikačního stroje jako součásti komplexního zařízení. Samozřejmostí je spolupráce při konstrukci stroje se zákazníkem nebo s integrátorem. Především při integrací do výrobních linek je potřeba důkladně analyzovat prostorové požadavky a možnosti značení často komplikovaných dílů.

Obecné výhody našich řešení

Automatické značení vytištěnou etiketou, na které jsou údaje jednoznačně definující výrobek, přináší především:

  • zvýšení rychlosti zpracování díky označení v přesně stanovený okamžik
  • přesné umístění etikety, které umožní bezproblémové čtení při automatickém snímání čárových kódů
  • odstranění chybovosti
  • úspora manuální práce oproti ruční aplikaci

Typická umístění aplikátorů etiket

  • mezi jednotlivými výrobními operacemi, kdy je výrobek značen typovým štítkem
  • na konci výrobního procesu při značení na obalu, případně skupinovém balení
  • při balení palet a předávání z výroby do skladu nebo k expedici

Automatické aplikátory etiket-produkty

Příklady z praxe:

Aplikace bez tisku

Tento typ aplikace se používá v případech, kdy není nutné na etiketu dotiskovat žádná variabilní data o výrobku. Do aplikačního stroje se vloží kotouč předtištěných etiket a stroj zajišťuje samotnou aplikaci. Podívejte se na příklady z praxe.

Aplikace s tiskem

Tento typ aplikace se používá v případě, kdy je třeba online tisknout text nebo čárový kód na etiketu a následně ji aplikovat. Velmi často se v těchto online aplikacích používá snímač čárového kódu nebo kamera, která zajistí čitelnost vytištěných informací případně kódu. Podívejte se na příklady z praxe.