Aplikace bez tisku

Pro aplikace bez nutnosti reakce na produkt

V tomto projektu se jedná o aplikaci bezpečnostních štítků na kruhový plastový profil. Náročným úkolem bylo etiketu umístit do přesně ohraničeného prostoru. Situaci často komplikují výstupky na plastovém výlisku.

Jedním z takových projektů byl stroj pro aplikaci výstražné etikety. Podmínkou správné funkce je velmi dobrá opakovatelnost převzetí etikety aplikační hlavicí a dokonalé usazení stroje. Další podmínkou je samozřejmě správná poloha označovaného výrobku.