Aplikace s tiskem

Příklad: Značení palet

Po zabalení palety s hotovými výrobky je prakticky vždy nutné ji nějak označit. To platí dvojnásob v potravinářském průmyslu, kde předpisy nařizují zajištění zpětné dohledatelnosti výrobků, surovin i obalů, které s nimi přicházejí do styku. Specializujeme se na značení palet za pohybu. Stroj je zakrytován, aby nedocházelo ke znečišťování a snižování životnosti. Dodáváme aplikátory pro označování palet z jedné, nebo dvou sousedních stran.

 

Příklad: Značení kovových ramen

Pro bezchybnou montáž na linkách automobilek je nutné jednotlivé díly označovat typizovanými kódy. V tomto projektu byl aplikátorem doplněn výstup automatické linky na kompletaci kovových ramen. Aplikační stroj nejprve fixuje rameno pomocí držáků ve tvaru vidlic, vytiskne a nalepí etiketu s kódem. Sofistikovaná aplikační hlavice obsahuje i mechanismus pro domáčknutí etikety na výrobek. Kód je bezprostředně po aplikaci kontrolován snímačem.

 

Příklad: Integrace aplikátorů do linky

Aplikátor etiket byl v tomto projektu integrován do linky pro výrobu sestavy spínačů určených k montáži pod volant osobních vozů. V průběhu výroby je značen kryt celé sestavy typovým štítkem. Kromě fixních údajů obsahuje štítek i informaci o datu výroby a unikátní seriové číslo.