Logistika, skladování a přeprava

Systémy podporující logistické a skladové procesy umožňují efektivně dohlížet na tok zboží - od příjmu na sklad až po jeho vychystání a expedici. Naše komplexní řešení i WMS se vyznačují svou vysokou flexibilitou z hlediska přizpůsobení požadavkům zákazníka, typu společnosti bez ohledu na odvětví, velikost, či typ procesu a také jednoduchou integrací s mobilními terminály pracujícími na bázi WLAN komunikace a podporující technologii automatické identifikace (čárové kódy nebo RFiD). Využití této technologie, jako nedílné součásti logistických systémů, umožňuje rychlé a bezchybné zaznamenávání a zpracování dat potřebných pro provádění skladových nebo jiných operací a to kdekoliv.

Výhody:

  • minimalizace chyb, snížení nákladů, zkrácení doby realizace procesu, minimalizace skladových zásob
  • zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení kvality služeb zákazníkům, komplexní služby a servisní podpora

Funkce:

Základní funkcionalitou skladových systémů jsou typické logistické operace (příjem, výdej, inventarizace apod.). Kromě toho existují procesy v určitých odvětvích, které by bylo obtížné účinně provádět bez zavedeného systému řízení skladu (WMS) jako jsou:

  • překládka (crossdocking)
  • balení
  • servis a zpracování reklamací
  • optimalizace procesů a využití úložného prostoru
  • sledováním produktů v dodavatelském řetězci

Naše řešení mají zabudované pokročilé mechanismy reportingu, které vám umožní sledovat původ výrobků v průběhu celého výrobního a logistického procesu.  WMS, stejně jako jednoduchý logistický systém používaný pouze pro evidenci procesů, může pracovat nezávisle, avšak pro co největší využití všech příležitostí je nutné pracovat s externími systémy používanými v podniku, např. ERP (Enterprise Resource Planning), TMS (Transport Management System), MES (Manufacturing Execution System). Výsledkem této spolupráce je, že uživatel obdrží komplexní IT řešení pro správu a vedení všech oblastí podniku.

Chcete-li získat více informací o tom, jak systémy a řešení vyvinuté společností KODYS mohou zefektivnit vaše činnosti v logistice či skladování, neváhejte nás kontaktovat.