Zákaznická kontrola cen

Zákaznické kiosky (Price Checker) určené pro kontrolu cen a dalších údajů o zboží

Kam je systém určen

Systém pro zákaznickou kontrolu cen je určen na prodejní plochy pro:

  • řetězce supermarketů a hypermarketů
  • menší obchody

 

Co systém umožňuje

Systém umožňuje zákazníkovi prostým sejmutím čárového kódu zboží okamžitě zjistit informaci o jeho ceně. Dále také umožňuje zjistit mnohé další údaje o zboží, např. skladovou dostupnost, další informace o výrobku, jako složení, apod.

Obchodníkovi systém umožňuje evidovat významné zákazníky, kteří  se mohou identifikovat sejmutím kódu své zákaznické karty. Data z profilu zákazníka může obchodník využít pro volbu vhodné nabídky. Pokud zákazník zadá přes terminál dotaz, může být i rozeslána textová zpráva všem prodejcům v daném oddělení.

Výhody systému pro zákaznickou kontrolu cen

  • zákazník vždy najde rychle odpověď na svůj dotaz, i když prodavač není v dosahu
  • zvýšení spokojenost zákazníků
  • zvýšení loajality zákazníků
  • redukce počtu obsluhujícího personálu
  • vyřešení zákonné povinnosti obchodníka informovat o cenách

Princip řešení a součásti systému

Po stránce zařízení je systém tvořen sítí stacionárních terminálů, informačních kiosků, umístěných na prodejní ploše.

Každý terminál je vybaven mnohasměrným snímačem čárového kódu, barevným displejem a několika obslužnými tlačítky, kterým může administrátor přidělit libovolnou funkčnost.

Displej terminálu může sloužit po dobu nečinnosti terminálu např. pro účely promo akcí a reklamy. Připojení terminálů do sítě je kabelem (ethernet) nebo bezdrátově přes Wi-Fi adaptér.

Síť těchto terminálů je ovládána jedinou aplikací běžící na serveru ve formě služby systému Windows. Aplikace nejen komunikuje s terminály, ale je i napojena přímo na databázi použitého ERP systému (nebo na jinou databázi, kam se data z ERP pravidelně replikují). Pokud od některého z terminálů přijde požadavek na zjištění údajů o zboží (tj. zákazník sejmul čárový kód zboží), aplikace provede dotaz do této databáze a výsledek dotazu odešle zpět na dotazující se terminál. Zde je zobrazen na jeho displeji zákazníkovi.

Související odkaz

Zaujal vás systém pro zákaznickou kontrolu cen? Kontaktujte nás pomocí formuláře vlevo.