Výroba

Stále se zvyšující automatizace výrobních linek a celých technologických procesů s sebou přináší i nevyhnutelnou potřebu zpracování potřebných informací v reálném čase. Mobilní i stacionární snímače nasazené přímo v jednotlivých klíčových bodech výrobních procesů poskytují okamžité informace všem stupňům řízení, zásobování, kontroly kvality, přípravy expedice.

Proto řešení, která nabízíme pro oblast výroby, umožňují kontrolovat zboží ze skladu k jejich postupnému zpracování a přeměně na finální výrobek. Prostřednictvím našich high-tech produktů je možné sledovat kompletní výrobní proces. Každý výrobek prochází určitými fázemi výroby, které je potřeba sledovat, tzn., že je na počátku výrobního procesu označen jedinečným čárovým kódem nebo RFID

Uplatnění v těchto případech nachází například plně automatizované stacionární i mobilní snímací body, etiketovací zařízení, mobilní terminály pro sběr dat a samozřejmě i komponenty pro síťové propojení všech pracovišť. Samotné řešení sledování výroby je vždy tvořeno na základě podrobné analýzy požadavků a potřeb zákazníka. Architektura systému se skládá z HW komponentů (tzn. tiskárny etiket nebo RFID čipů, snímače čárových kódů) a softwarového vybavení (aplikační SW). 

Výhody:

 • díky možnosti sledování realizace objednávek v reálném čase, sběru dat pro optimalizaci a evidenci výroby dostáváte informace o výrobním procesu
 • umožňuje zpětnou dosledovatelnost výroby (traceability), což vede ke sledování zboží v celém logistickém řetězci
 • máte informace o dostupnosti surovin a polotovarů, což vede ke zkrácení prostojů, zlepšení kvality dodávek vhodných materiálů pro výrobu
 • zpracování skladových dokumentů
 • přináší značné snížení chybovosti tím, že systém díky automatické identifikaci zpřesňuje předávání informací přicházejících z výroby do ERP systému
 • vede k úsporám, neboť umožňuje rychle a adresně najít nedostatky a zjednodušuje cestu k jejich nápravě
 • pomáhá eliminovat reklamace a výrobu zmetků díky přesné dosledovatelnosti každé výrobní operace
 • pomáhá zajistit včasné plnění objednávek tím, že vedoucí výroby mohou sledovat v reálném čase rychlost výroby
 • pomáhá zvyšovat produktivitu tím, že umožňuje sledovat výkonnost jednotlivých pracovníků tzv. workforce management
 • pomáhá v řízení kvality tím, že zajišťuje dodržení posloupnosti výrobních operací podle technologického postupu
 • napomáhá zvýšit zákaznickou spokojenost díky zvýšení kvality, snížení počtu reklamací a včasným dodávkám

Chcete-li získat více informací o tom, jak systémy a řešení vyvinuté společností KODYS mohou zefektivnit vaši výrobu, kontaktujte nás.