Výroba

Stále se zvyšující automatizace výrobních linek a celých technologických procesů s sebou přináší i nevyhnutelnou potřebu zpracování potřebných informací v reálném čase. Mobilní i stacionární snímače nasazené přímo v jednotlivých klíčových bodech technologických procesů poskytují okamžité informace všem stupňům řízení, zásobování, kontroly kvality, přípravy expedice apod. Rovněž přesný přehled o skladovaných materiálech využívaných ve výrobních procesech může podstatným způsobem zvýšit produktivitu a umožnit přesné plánování jednotlivých výrobních procesů.